Jean Yong, professor i hortikulturella odlingssystem

Senast ändrad: 16 januari 2024

Jean W. H. Yong är sedan 15 oktober 2018 professor i hortikulturella odlingssystem. Hans föreläsningstitel är: "Sustainable plant production and functionality of greenery".

Jean Yong har tillsammans med sina kollegor utvecklat ett hållbart sätt att producera växter med ett minskat beroende av mineralgödsel genom tillförsel av organiskt material som innehåller naturliga biostimulanter.

Genom att använda en daggmask-växtmodell har de funnit att tillväxten påverkas positivt av olika växthormoner och andra okända ämnen.

Jean Yongs andra forskningsområde rör grönskans biologiska funktioner i landskapet – vegetationen ger många sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Se filmen!

Lär känna professor Jean Yong och hans verksamhet.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Jean W.H. Youngs föreläsning.

Fakta:

Biografi

Jean (“John”) Yong föddes 1968 i Singapore. Han erhöll sin doktorsexamen i växtbiokemi och -fysiologi vid Australian National University, och har arbetat vid olika universitet i Singapore och Australien, samt vid Brown University och Massachusetts Institute of Technology i USA.

Med sitt tvärvetenskapliga synsätt har han kunnat arbeta framgångsrikt inom såväl akademisk som offentlig och kommersiell sektor.

Under tjugo års forskning, undervisning och rådgivning till industrin har två huvudspår utkristalliserat sig. Det första handlar om utveckling av hållbar växtproduktion med tillämpning inom hortikultur, agrikultur och ekologi.

Han studerar också de biologiska funktioner och de ekologiska effekter som växter och grönska ger i olika miljöer, framför allt i det urbana landskapet.

Relaterade sidor: