Seema Arora-Jonsson, professor i landsbygdsutveckling

Senast ändrad: 04 april 2024

Seema Arora-Jonsson är sedan den 1 april 2018 professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot svenska och europeiska förhållanden. Hennes installationsföreläsning har titeln: "Challenges for sustainable development: rural Europe in a new global context".

Seema Arora-Jonssons forskning handlar om teorier om landsbygdsutveckling, miljöförvaltning och genderfrågor i Sverige och Europa, men alltid kopplade till ett större globalt sammanhang.

Idag arbetar hon med tre sammanlänkade teman. Det handlar om nya styrelseformer på landsbygden, om förändringar kopplade till demokrati, internationell miljöpolitik och medborgarfrågor i människors vardag, samt om landsbygdsutveckling i förhållande till kommunalt självstyre respektive statlig styrning kring naturresurser.

Frågor om kön, ras, etnicitet, klass och geografi är centrala i hennes analyser.

Se filmen!

Lär känna professor Seema Arora-Jonsson och hennes verksamhet.

Installationsföreläsning

Här kan du se professor Seema Arora-Jonssons föreläsning.

Pressbild

Fakta:

Biografi

Seema Arora-Jonsson föddes 1969 i Moskva i dåvarande Sovjetunionen, där hennes föräldrar arbetade vid Indiens ambassad. Hon har en M.Phil och en masterexamen från Delhi University, med fokus på historia, och har även arbetat som journalist i Indien.

Hon flyttade till Sverige 1995 och 1996 började hon arbeta inom FAO-programmet Forests, Trees and People, som hade ett kontor vid SLU. Två år senare inledde hon doktorandstudier vid SLU:s dåvarande institution förlandsbygdsutveckling, och hon disputerade 2005 med en avhandling med genusperspektiv om gräsrotsaktivism i svenska och indiska skogsbygder. Under åren 2005–2007 arbetade hon vid Uppsala universitet, men 2008 återkom hon till SLU och institutionen för stad och land, och 2011 antogs hon som docent.

Seema Arora-Jonsson har haft ett omfattande internationellt engagemang. Hon har varit gästforskare vid University of California i Berkeley och vid Jawaharlal Nehru University i New Delhi. Hon har också varit engagerad i International Union of Forest Research Organizations och i Consultative Group on International Agricultural Research.

I Sverige har hon haft samarbeten med bland annat Sida och LRF, och 2016 invaldes hon i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning.

Relaterade sidor: