Gulaim Seisenbaeva, professor i oorganisk och fysikalisk kemi

Senast ändrad: 14 december 2022
Porträtt av Gulaim Seisenbaeva.

Gulaim Seisenbaeva är sedan den 1 september 2020 professor i oorganisk och fysikalisk kemi. Hennes installationsföreläsning har titeln: "Naturen som inspirationskälla i materialdesign för bättre miljö".

Gulaim Seisenbaeva studerar hur oorganiska material och hybridmaterial kan skräddarsys med hjälp av tillvägagångssätt som naturen själv använder för att utveckla funktionella lösningar i biologiska system. Naturens verktygslåda behandlar material på nanonivå, och därför behöver man få insikt i processerna med hjälp av avancerade mikroskopi- och spektroskopitekniker. Målet är att använda naturens egna reaktioner och material för att skapa hållbara lösningar för energilagring och miljövård. Genom att införa biobaserade material som byggstenar vill Gulaim Seisenbaeva skapa nya material som är både fossilfria och biologiskt nedbrytbara.

Se filmen!

Lär känna professor Gulaim Seisenbaeva och hennes verksamhet. Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Gulaim Seisenbaevas föreläsning.

Bild av Gulaim Seisenbaeva vid ett analysinstrument i labbet.
För att kunna ta fram nanomaterial med önskvärda egenskaper är det nödvändigt att förstå hur materialens uppbyggnad och ytegenskaper uppstår. Här undersöker Gulaim Seisenbaeva ett mineralprovs morfologi och sammansättning med hjälp av elektronmikroskopi. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Gulaim Seisenbaeva är född i Kazakstan. Hon tog ut en examen i teknisk kemi och katalys vid Kazakiska nationella universitetet i Almaty, Kazakstan och disputerade 1989 vid Moskvauniversitetet i dåvarande Sovjetunionen med en avhandling om uranföreningar för produktion av effektivare kärnbränsle. Efter en tid inom industrin anställdes hon 1993 som forskare vid Moskvas statliga akademi för finkemikalieteknologi, där hon arbetade med framställning av supertåliga material för rymdskepp. År 1996 hade hon en postdoktortjänst vid Stockholms universitet där hon arbetade med elektronmikroskopiska tekniker för karaktärisering av material.

Gulaim Seisenbaeva kom till SLU som gästforskare 1998 och två år senare anställdes hon som adjunkt vid dåvarande institutionen för kemi. Hon fortsatte som forskare vid denna institution och vid institutionen för bioenergi, och antogs 2004 som docent i materialkemi vid SLU. Gulaim har alltid kombinerat forskning med undervisning på olika nivaer och har varit föreläsare på internationella forskarskolor i flera länder.

Bland de material hon arbetar med finns skyddande beläggningar, katalysatorer för framställning av biobränslen, anodmaterial för litiumjonbatterier, adsorbenter för återvinning av kritiska metaller samt adsorbenter och biokatalysatorer för avancerad vattenrening.

Relaterade sidor: