Flora Hajdu, professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot det globala syd

Senast ändrad: 22 april 2024
Bild av Flora Hajdu

Flora Hajdu installerades den 17 mars 2023 som professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot det globala syd. Hennes installationsföreläsning har titeln: Rural Development - A Global Challenge.

Flora Hajdus forskning handlar om människors liv och försörjningsmöjligheter på landsbygden i framförallt södra och östra Afrika. Hon försöker förstå de lokala perspektiven på policyer och utvecklingsprojekt för att kunna undersöka de problem och missanpassningar som ofta uppstår när lokala behov möter insatser utifrån. Hon har bland annat studerat effekter av projekt som rör jordbruksutveckling, fattigdomsbekämpning och sociala trygghetssystem. På senare år har hon även undersökt hur svensk klimatkompensering genom trädplantering i östra Afrika påverkar lokalbefolkningen.

Se filmen

Lär känna professor Flora Hajdu och hennes verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Flora Hajdu och tolken Benson Msuya på fältvandring under en intervju med en kvinna som har deltagit i ett trädplanteringsprojekt i nordvästra Tanzania. Foto: Cyprian Silvester Shabirila

Pressbild

Fakta:

Biografi

Flora Hajdu föddes i Budapest 1976, men flyttade till Sverige som femåring. År 2000 tog hon en magisterexamen från Uppsala universitet efter studier i geografi, antropologi, miljö- och utvecklingsstudier samt geovetenskap. Därefter följde forskarstudier vid Linköpings universitet, där hon disputerade 2006 med en avhandling om försörjningsstrategier på landsbygden i Sydafrika. Under åren 2003–04 arbetade hon deltid på Formas som sekreterare åt International Group of Funding Agencies for Global Change Research. Efter en tid som postdoktor vid Brunel University i London och gästforskare vid Centre for African Studies vid Oxfords universitet återvände Flora Hajdu till Uppsala för att verka vid Centrum för miljö och utvecklingsstudier (CEMUS). År 2011 började hon som forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling vid SLU:s institution för stad och land, där hon också var ställföreträdande prefekt under åren 2017–19.

Flora Hajdu var med och startade nätverket SweDev, som främjar kontakter mellan utvecklingsforskare vid svenska lärosäten och samhällsaktörer. Hon är även engagerad i nätverket Researcher’s desk, som arbetar med samhällsinformation om klimatrelaterad forskning. Sedan 2014 är hon docent i landsbygdsutveckling.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Flora Hajdu, professor, avdelningen för landsbygdsutveckling vid Institutionen för stad och land, tel 018-67 21 62, flora.hajdu@slu.se