Georg Carlsson, professor i hållbara odlingssystem

Senast ändrad: 08 november 2023
Bild av Georg Carlsson

Georg Carlsson är sedan den 1 augusti 2021 professor i hållbara odlingssystem. Hans installationsföreläsning har titeln: "Mer bönor och ärter, och fler grödor i odlingen".

Georg Carlssons forskning är inriktad mot åtgärder som skulle ge mer hållbara odlingssystem, såsom större arealer med baljväxter till livsmedel, samodlade grödor och mellangrödor. Idag begränsas en sådan utveckling av faktorer som svag lönsamhet, osäkerheter kring grödval och skötsel, eller avsaknad av utrustning och logistik för att ta hand om samodlade grödor efter skörd. Georg Carlsson undersöker olika sätt att övervinna dessa hinder, för att möjliggöra utvecklingen av odlingssystem med en större mångfald av grödor och med mer baljväxter både på fälten och på våra tallrikar.

Se filmen

Lär känna professor Georg Carlsson och hans verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Georg Carlsson hanterar prover av åkerböna och raps  i växthuset.
Georg Carlsson hanterar prover av åkerböna och raps som samodlats. Foto: Johan Persson

Pressbilder

Fakta:

Biografi

Georg Carlsson föddes 1975 och är uppvuxen på ett lantbruk i byn Oviken i Jämtland. Han tog en magisterexamen i biologi vid Umeå universitet år 2000, och inledde därefter forskarstudier vid SLU:s dåvarande institution för norrländsk jordbruksvetenskap i Umeå. Han disputerade 2005 med en avhandling om biologisk kvävefixering i vallodling. Därefter fortsatte han att studera kvävefixering och kvävedynamik hos baljväxter, bland annat i ett tvåårigt postdoktoralt projekt vid det franska forskningsinstitutet INRA i Montpellier. År 2010 återvände han till SLU för en forskarassistenttjänst, och har sedan dess varit verksam vid SLU i Alnarp.

Georg Carlssons forskning handlar om att utveckla mer hållbara odlingssystem med en större mångfald av grödor och med mer baljväxter för humankonsumtion. Georg Carlsson blev docent i lantbruksvetenskap 2017 och tillträdde ett universitetslektorat i odlingssystemsekologi 2018.

Relaterade sidor: