Johan Gaddefors, professor i företagsekonomi

Senast ändrad: 04 april 2024
Porträtt av Johan Gaddefors.

Johan Gaddefors är sedan den 1 juli 2019 professor i företagsekonomi med inriktning entreprenörskap. Hans installationsföreläsning har titeln: "Rural entrepreneurship".

Johan Gaddefors forskningsområde är entreprenörskap på landsbygden. Hans fokus har utvecklats från att handla om den enskilde ”entreprenören” till att omfatta en hel plats och hur förändring sker där, ”den entreprenöriella processen”. Tidigare forskning har problematiserat marknadsföring i små, entreprenöriella företag, utvecklingsprocesser i snabbväxande företag och förändringsarbete i större livsmedelsföretag.

Se filmen!

Lär känna professor Johan Gaddefors och hans verksamhet. Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Johan Gaddefors föreläsning.

Bild av Johan Gaddefors bland människor i en föreläsningssal.
Johan Gaddefors undervisning handlar i första hand om organisation, ledarskap och entreprenörskap, men även om marknadsföring och etik. Han är också engagerad i SLU:s arbete med att öka utbildningsutbudet och antalet studenter. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Johan Gaddefors föddes i Uppsala 1960. Han läste litteratur, idé och lärdomshistoria och filosofi vid Uppsala universitet – samtidigt som han arbetade på en spannmålsgård – men utbildade sig sedan till agronomekonom vid SLU. Han tog ut examen 1991 och fortsatte sedan med forskarstudier vid SLU och disputerade 1996 med en avhandling om entreprenörskap på landsbygden, om människor som gjorde något annorlunda i sina företag.

Efter disputationen arbetade Johan Gaddefors under sju år som universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan i Kalmar. Utöver undervisning deltog han i ett omfattande förnyelseprojekt som resulterade i starten av en handelshögskola. Under åtta vid Högskolan i Gävle drev han bland annat ett större forskningsprojekt om motstånd i organisationer. År 2010 återvände han till SLU, till ett universitetslektorat i entreprenörskap på landsbygden. Under senare år har han bland annat drivit forskningsprojektet Nycklar till en levande landsbygd, finansierat av Kampradstiftelsen. Idag leder han forskargruppen Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling och är involverad i handledning av åtta doktorander. Han är vice ordförande i utbildningsnämnden.

 

Relaterade sidor: