Magnus Karlsson, professor i växtpatologi

Senast ändrad: 08 november 2023
Bild av Magnus Karlsson

Magnus Karlsson är sedan den 1 september 2022 professor i växtpatologi. Hans installationsföreläsning har titeln: "Förhållandet mellan växter och mikroorganismer: It’s complicated!".

Magnus Karlsson forskning handlar om hur växtsjukdomar uppkommer och sprids och vad vi kan göra för att minimera skördeförlusterna och öka produktionen av livsmedel. Genom att studera samspelet mellan växter och mikroorganismer på molekylär nivå försöker han förstå bakgrunden till de patogena mikroorganismernas förmåga att orsaka sjukdom och varför vissa växter kan försvara sig. Sådana kunskaper kan användas i växtförädling, men Karlsson arbetar också med biologisk bekämpning, där nyttiga svampar utnyttjas för att bekämpa skadliga mikroorganismer.

Se filmen

Lär känna professor Magnus Karlsson och hans verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Bild av Magnus Karlsson och Mukesh Dubey som studerar quinoa-plantor i fytotronen i Biocentrum i Uppsala.
Magnus Karlsson och Mukesh Dubey studerar quinoa-plantor i fytotronen i Biocentrum i Uppsala. Försöket görs inom ett svensk-bolivianskt forskningssamarbete som syftar till att öka motståndskraften mot torka i grödan quinoa. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Pressbilder

Fakta:

Biografi

Magnus Karlsson föddes 1974 i Knutby utanför Uppsala. Han studerade historia, geologi och biologi vid Uppsala universitet och tog ut en examen i biologi 1999. Året efter antogs han som doktorand vid SLU och han disputerade 2005 med en avhandling om rotröta hos barrträd. Efter en tid som postdoktor i evolutionär genetik vid Uppsala universitet återvände han till SLU, först som postdoktor och från 2009 som forskarassistent inom ämnet växtpatologi, där han har bidragit till att skapa en stark miljö för forskning och utbildning. Magnus Karlsson blev docent 2010 och universitetslektor i växtpatologi 2021. En röd tråd genom hans forskning är att förstå hur växter och mikroorganismer interagerar med varandra och hur vi kan utnyttja detta för en god växthälsa.

Relaterade sidor: