Abozar Nasirahmadi, professor i digitalisering med inriktning mot jordbrukets teknologi

Senast ändrad: 01 juli 2024
Porträtt av Abozar Nasirahmadi

Abozar Nasirahmadi är sedan den 1 november 2023 professor i digitalisering med inriktning mot jordbrukets teknologi.Hans installationsföreläsning har titeln: "Next generation of farm management systems: the potential of artificial intelligence".

Abozar Nasirahmadi forskar om digitalisering i jordbruket och integrering av intelligenta system i olika jordbruksgöromål. Hans mål är att bidra till utvecklingen av innovativa lösningar skräddarsydda för specifika jordbruksförhållanden, för att främja en mer hållbar och effektiv framtid för jordbruks- och livsmedelsproduktionssektorerna. I detta arbete ingår såväl utveckling av AI-baserade system och smarta sensorer, som användning av stordataanalys, robotar och konceptet digitala tvillingar, inom både djurskötsel och växtodling.

Se filmen

Lär känna professor Abozar Nasirahmadi och hans verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Föreläsning

Titta på Abozar Nasirahmadis installationsföreläsning med titeln "Next generation of farm management systems: the potential of artificial intelligence".

Abozar Nasirahmadi sitter vid ett bord och justerar digital forskningsutrustning.
Abozar Nasirahmadi presenterar vid en workshop om digital teknik inom jordbruk. Han visar hur man kopplar sensorer och processorer till robotar. Foto: Carsten Bruckhaus

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Abozar Nasirahmadi föddes 1985 i Iran. Han tog ut en masterexamen i lantbruksteknik vid Ferdowsi University of Mashhad och arbetade sedan som lärare vid olika iranska universitet. Därefter anställdes han som forskningsassistent vid Newcastle University i Storbritannien, där han fokuserade på utveckling av maskinseende och maskininlärningsalgoritmer för boskapsövervakning. Han flyttade sedan till Kassels universitet i Tyskland, där han genomförde forskarstudier och disputerade 2017.

Abozar Nasirahmadi fortsatte att arbeta med digitalisering i växtodling och husdjursskötsel vid Kassels universitet, både som forskare och lärare. Han erhöll titeln Dr habil. (”docent”) 2023, med särskilt fokus på smarta sensorer inom digitalt jordbruk. Under sin forskarkarriär har han deltagit i eller lett projekt i EU, Storbritannien och olika afrikanska länder.

Relaterade sidor: