Erik Hysing, professor i statsvetenskap med inriktning mot förvaltning av naturresurser

Senast ändrad: 08 mars 2024
Porträtt av Erik Hysing

Erik Hysing är sedan den 1 september 2023 professor i statsvetenskap med inriktning mot förvaltning av naturresurser. Hans installationsföreläsning har titeln: "Att styra mot hållbarhet".

Erik Hysings forskning handlar om hållbar utveckling och miljöpolitik. Fokus ligger på de processer som föregår utformningen av samhälleliga mål och styrmedel, och hur det går till när dessa förändras. Det handlar om möjligheter och hinder för att utforma en mer hållbar politik, och om hur olika aktörer inom och utanför staten agerar för att påverka dessa processer och hur de lyckas. Idag studerar han t.ex. åtgärder för att minska användningen av PFAS i livsmedelsförpackningar och planering av hållbara transportsystem.

Erik Hysing sitter vid ett bord och diskuterar med en kollega.
Erik Hysing i diskussion med en kollega. Foto: Johan von Feilitzen

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Erik Hysing föddes i Falun 1977 och växte upp i Örebro. Han tog ut en magisterexamen i statskunskap 2003 vid Örebro universitet, där han fortsatte med en forskarutbildning inom den tvärvetenskapliga forskarskolan Urbana studier. Han disputerade i statskunskap 2010 med en avhandling om policyförändring och samhällsstyrning med fokus på hur miljöaspekter hanteras inom svensk skogspolitik och transportpolitik.

Efter disputation har Erik Hysing forskat om nya former av styrning, policyförändring och offentlig förvaltning i olika forskningsprojekt, bl.a som postdoktor vid avdelningen för kulturgeografi vid Göteborgs universitet och som universitetslektor vid Örebro universitet. Han har undervisat på olika kurser inom statsvetenskap, offentlig förvaltning, och samhällsplanering. Erik Hysing blev docent 2014, har varit ämnesansvarig för statskunskap vid Örebro universitet och forskningsledare för det tvärvetenskapliga Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation