Johan Dicksved, professor i näringsfysiologi och metabolism hos enkelmagade djur

Senast ändrad: 14 april 2024
Porträtt av Johan Dicksved

Johan Dicksved är sedan 7 september 2023 professor i näringsfysiologi och metabolism hos enkelmagade djur. Hans installationsföreläsning har titeln: "Jakten efter nyckeln till hälsa i tarmens mikrobiella värld".

Johan Dicksveds forskning handlar om det ekosystem som utgörs av mikroorganismerna i mag-tarmkanalen hos enkelmagade djur, inklusive människan. Genom att undersöka hur olika dieter och kosttillskott påverkar mikrobsamhället, tarmmiljön och kroppens ämnesomsättning försöker han förstå hur hälsan påverkas av födans, eller fodrets, sammansättning. Ett annat intresse är nya typer av  proteinfoder till djur, bland annat mikrobiella proteiner från jäst som odlats på avfall och restprodukter.

Se filmen

Lär känna professor Johan Dicksved och hans verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Johan Dicksved i laboratoriet med doktoranden Pontus Gunnarsson
Johan Dicksved i laboratoriet med doktoranden Pontus Gunnarsson. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Johan Dicksved föddes 1977 i Gagnef i Dalarna. Han utbildade sig till ingenjör i miljöteknik vid Högskolan Dalarna och fortsatte sedan med studier inom bioteknologi vid Uppsala universitet, vilket ledde till en magisterexamen 2002. Därefter påbörjade han forskarutbildning vid SLU och han disputerade 2008 vid dåvarande institutionen för mikrobiologi med en avhandling om det humana mikrobiomet, dvs. alla mikroorganismer som finns på och i människokroppen.

Johan Dicksved fortsatte som forskare vid SLU och flyttade då fokus mot mikrobiomet hos djur. Han antogs som docent inom biologi med inriktning gastrointestinal mikrobiologi 2016. Sedan 2022 är han vicedekan med ansvar för forskningsinfrastruktur vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Relaterade sidor: