Lutz Ahrens, professor i organisk miljökemi

Senast ändrad: 07 april 2024
Porträtt av Lutz Ahrens

Lutz Ahrens är sedan den 9 februari 2023 professor i organisk miljökemi. Hans installationsföreläsning har titeln: "Organic micropollutants in our drinking water - should we be concerned?"

Lutz Ahrens forskning handlar om organiska miljöföroreningar som det finns en växande oro för i samhället, såsom PFAS, läkemedel och hygienprodukter. Grundläggande frågor är var föroreningarna kommer ifrån, hur de sprids i miljön, hur vi kan övervaka dem, och inte minst hur vi kan minska förekomsten i mark och vatten. En viktig del av forskningen är att utveckla metodik för provtagning och rening, och han har omfattande samarbeten med bland annat kommunala dricksvattenverk. Ett nytt intresse är att utveckla ett varningssystem som tidigt kan identifiera ämnen som kan utgöra risker som vi ännu inte är medvetna om.

Se filmen

Lär känna professor Lutz Ahrens och hans verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Lutz Ahrens i labbet med apparatur för vätskekromatografi
Lutz Ahrens arbetar med en avancerad masspektrometer som kan mäta extremt låga halter av organiska mikroföroreningar såsom PFAS i miljöprover. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Lutz Ahrens föddes 1980 och växte upp i en liten by i norra Tyskland. Han studerade miljövetenskap vid Leuphana Universität Lüneburg och tog ut examen 2006. Därefter följde doktorandstudier vid Helmholtz-Zentrum Hereon och han disputerade 2009 med en avhandling inriktad på per- och polyfluoroalkylämnen (PFAS) i havsmiljö. Under åren 2009–2012 var han postdoktor vid Environment Canada i Toronto.

Lutz Ahrens kom till SLU i Uppsala 2012 och inledde forskning med fokus på föroreningar som det finns en växande oro för idag, såsom PFAS och läkemedelsrester. Det övergripande målet är att identifiera farliga kemikalier och utveckla metoder för att ta bort dem från miljön för att främja en giftfri hållbar miljö. Lutz Ahrens byggde tidigt upp ett brett internationellt forskarnätverk och har omfattande samarbeten utanför forskarvärlden, bland annat när det gäller säker dricksvattenförsörjning i samhället. Han tilldelades SLU:s förtjänstmedalj i silver redan 2014.

Relaterade sidor: