Matthias Peichl, professor i skogslandskapets biogeokemi

Senast ändrad: 12 april 2024
Porträtt av Matthias Peichl

Matthias Peichl är sedan den 1 oktober 2021 professor i skogslandskapets biogeokemi. Hans installationsföreläsning har titeln "The breathing of the boreal forest: Tracking greenhouse gas fluxes between plants, soil and air".

Matthias Peichls forskning handlar om flödet av växthusgaser mellan skogslandskapet och atmosfären. Instrument monterade på torn flera meter ovanför trädkronorna mäter flödet av dessa gaser året runt. Dessa mätningar ger insikter om ifall ekosystemet tar upp mer gaser än det avger, och hur detta flöde påverkas av extremväder och skogsskötselåtgärder. I slutändan ger denna forskning de vetenskapliga underlag som behövs för att utveckla klimatvänliga förvaltningsstrategier för det boreala skogslandskapet.

Se filmen

Lär känna professor Matthias Peichl och hans verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Matthias Peichl står på en plattform högt ovanför trädtopparna och justerar teknisk utrustning.
Matthias Peichl inspekterar instrument som mäter flödet av växthusgaser ovanför en skog i Västerbotten. Foto: Andreas Palmén

Pressfoton

 

Fakta:

Biografi

Matthias Peichl föddes 1976 och växte upp i södra Tyskland. Han studerade skogsvetenskap vid Freiburgs universitet och tog examen 2003. Därefter genomförde han både master- och doktorandstudier vid McMaster University i Hamilton i Kanada, och han tog ut sin doktorsexamen 2009. Därefter följde en period som postdoktor vid University College Cork på Irland.

Matthias Peichl började vid SLU i april 2011, som forskare vid institutionen för skogens ekologi och skötsel. Han blev docent i markvetenskap 2015 och tillträdde då en tjänst som universitetslektor. Sedan 2016 leder han en forskargrupp som arbetar med skogslandskapets klimateffekter. Flödet av växthusgaser mellan land och atmosfär har varit hans forskningsinriktning ända sedan starten.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Matthias Peichl, Professor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
matthias.peichl@slu.se, 090 786 8463