Paul Kardol, professor i skoglig mikrobiologi

Senast ändrad: 13 april 2024
Porträtt av Paul Kardol

Paul Kardol är sedan den 1 februari 2023 professor i skoglig mikrobiologi. Hans installationsföreläsning har titeln: "Breaking new ground in climate change ecology – what happens below the ground matters".

Paul Kardol undersöker hur miljöförändringar påverkar markekosystemens funktion. I sin forskning fokuserar han uttryckligen på dynamiken hos hela organismsamhällen, snarare än hos enskilda arter, både under naturliga förändringar (t.ex. succession) och sådana som skapats av människan (t.ex. klimat). Han är särskilt intresserad av samspelet mellan växtlighet och markorganismer (mikrober, nematoder och andra små varelser) och hur detta påverkar ekosystemets funktion. Det mesta av hans arbete rör boreala skogar och subarktiska tundraekosystem, men han medverkar också i stora internationella projekt som täcker en bred palett av ekosystem.

Se filmen

Lär känna professor Paul Kardol och hans verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Paul Kardol står i ett labb och tittar ner i en låda med markprover
Paul Kardol tar jordprover från ett tundraekosystem i miniatyrformat, en så kallad mesokosm. Foto: Henrik Karmehag

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Paul Kardol föddes 1977 och växte upp i en liten stad i östra Nederländerna. Han studerade biologi vid Utrechts universitet och tog ut examen 2000. Han inledde forskarstudier vid Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) och Wageningens universitet 2002, och 2007 försvarade han en doktorsavhandling om växt- och markorganismsamhällen i igenväxande jordbruksmark. Därefter följde en period som postdoktor vid University of Tennessee och som Wigner Fellow vid Oak Ridge National Laboratory i USA. Hans forskning var under denna tid inriktad på hur klimatförändringarna påverkar ekosystemens funktion.

Paul Kardol började vid SLU 2009 som postdoktor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel i Umeå. Han fortsatte som forskarassistent och 2014 utsågs han till docent. Under sin tid vid SLU har han arbetat med olika frågor inom området systemekologi, med särskild betoning på samspelet mellan växter och markorganismer. 2021 startade han ett stort internationellt projekt med stöd av ett konsolideringsbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC). Där undersöks hur samspelet mellan mark och växtlighet påverkar tröskelvärden och brytpunkter i ekosystemets kolkretslopp under global uppvärmning.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Paul Kardol
Professor i skoglig mikrobiologi
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
paul.kardol@slu.se