Stéphanie Robert, professor i växtfysiologi

Senast ändrad: 10 april 2024
Porträtt av Stéphanie Robert

Stéphanie Robert är sedan den 1 januari 2021 professor i växtfysiologi. Hennes installationsföreläsning har titeln: "How do plant cells take shape".

Stéphanie Roberts forskning handlar om växters förmåga att kunna växa kontinuerligt och anpassa sin fysiska form, som gör att de kan modifiera sin utveckling för att bättre klara av snabbt föränderliga miljöer. Hennes mål är att klarlägga hur olika delar av växter får sin karaktäristiska och samtidigt flexibla form. Hon reder ut de molekylära mekanismer som styr detta genom att försöka förstå de processer som avgör hur enskilda celler får sin form, och de signalvägar som är inblandade.

Se filmen

Lär känna professor Stéphanie Robert och hennes verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Stéphanie Robert i en odlingskammare med Arabidopsis-plantor.
Stéphanie Robert med plantor av Arabidopsis thaliana, backtrav, i en av odlingskamrarna vid Umeå Plant Science Centre. Arabidopsis är en av de primära modellorganismerna för forskning inom växtvetenskap och en optimal art för att bedriva högteknologisk forskning inom cellbiologi, molekylärbiologi och viktigast av allt, genetik för blommande växter. Foto: Henrik Karmehag

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Stéphanie Robert är född 1977 i Aurillac i Frankrike, och är utbildad vid universitetet i Clermont-Ferrand och vid Paris-XI, med examina i växtbiologi, genetik och cellbiologi. Hon disputerade 2005 vid Université Paris-XI, med en avhandling om cellväggsbiosyntes hos växter. Därefter fortsatte hon som postdoktor vid University of California, Riverside och vid Vlaams Instituut voor Biotechnologie i Belgien.

Stéphanie Robert började vid SLU 2010 och blev docent 2016. Hennes forskning handlar om hur olika delar av växter får sin karaktäristiska och samtidigt flexibla form. Hon är verksam vid Umeå Plant Science Center och har stöd av Vetenskapsrådet och flera stiftelser (Knut och Alice Wallenberg, Kempe och Trygger).

Relaterade sidor: