Svenskt deltagande i Global Youth Institute!

Senast ändrad: 02 november 2021

Första året av SLU Youth Institute är nu officiellt avslutat och vi ser med glädje fram emot årets omgång. De två gymnasieelever som i våras utmärkte sig väl bland deltagarna under rundabordssamtalen, finalerna av SLU Youth Institute, fick chansen att under oktober delta i Global Youth Institute, en internationell konferens anordnad av World Food Prize Foundation.

Under Global Youth Institute fick de chans att berätta om de utmaningar som de arbetat med under året och vilka möjliga lösningar som skulle kunna genomföras inför internationella experter och gymnasieelever från Youth Institutes över hela världen.

Läs mer om de två svenska finalisterna här!

Jag reflekterade över att det var så många som var med och diskuterade. Det är mäktigt. Många unga och ledare gör att vi kan komma framåt i frågorna kring hållbarhet och livsmedelstrygghet. Vi hade alla ganska lika lösningar på våra problem, det var några nyckelfaktorer som hela tiden återkom, bland annat vikten av jämställdhet och kvinnors rätt att få vara med och bestämma.” – Joanna, en av finalisterna som deltog i Global Youth Institute.

Global Youth Institute hålls i vanliga fall på plats i Iowa, USA, i samband med utdelningen av World Food Prize, ett pris som går till någon som genom forskning eller på annat sätt hjälpt till att minska hungern i världen. I år gick priset till Dr. Shakuntala Haraksingh Thilsted, för sitt arbete med att förbättra akvatiska livsmedelssystem för ökad nutrition och resilienta ekosystem. Dr Thilsted blev så sent som förra året hedersdoktor på SLU för sin banbrytande forskning och stora engagemang att som mentor hjälpa yngre forskare.

Fakta:

Välkommen till SLU Youth Institute! 

Syftet med SLU Youth Institute (SLU YI) är att skapa intresse hos svenska gymnasieelever för hur livsmedelsförsörjningen ska tryggas i världen och för att hitta hållbara lösningar på de globala utmaningarna. SLU Youth Institute är en svensk del av de många Youth Institutes som organiseras runt om i världen av World Food Prize Foundation. För att delta skriver gymnasieeleverna en uppsats om en global utmaning inom området hållbar livsmedelsförsörjning. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

För mer information, vänligen kontakta koordinatorerna på youthinstitute@slu.se

Anna-Klara Lindeborg (koordinator Uppsala):
Telefon: +46-(0)18-67 12 30

Kristina Karlsson Green (koordinator Skåne): 
Telefon: +46-(0)40-41 53 02

Elisabeth Nyström (koordinator Umeå)
Telefon: +46-(0)90-786 82 38