Aktiviteter med SLU Youth Institute!

Senast ändrad: 05 mars 2021
Tre ungdomar hoppar

Vi arrangerar gärna en aktivitet bara för din klass, antingen i klassrummet eller digitalt och givetvis kostnadsfritt. Vi är öppna för förslag men aktiviteter som vi redan nu kan arrangera är...

 

Pyramiden:

En interaktiv övning som bör göras på plats i klassrummet där vi arbetar tillsammans hela dagen med hållbar utveckling. Det handlar om att lära sig sätta mål, skapa projekt och initiativ. Genom övningen får vi en ökad förståelse för FNs mål för hållbar utveckling.

Ämne: Hållbarhet

Tidsåtgång: heldag.

Var: På plats i klassrummet eller digitalt

Sanitetsspel:

Elever om 4 eller 8 personer per grupp spelar ett brädspel som ett sätt för att fundera kring frågor om kretslopp och sanitetsplanering med återvinning av näringsresurser.

Ämne: Kretslopp

Tidsåtgång: ca 3h

Var: På plats i klassrummet eller digitalt

Världen är ojämlik:

Efter en kort övning med frukt där klassen delas in i världsdelar börjar vi diskussionen kring mattillgång, distribution, spill och svinn, och hur olika det ser ut över världen.

Ämne: Mattillgång

Tidsåtgång: 1,5-2h

Var: På plats i klassrummet eller digitalt

Föreläsningar:

Vi försöker anpassa ämne för era behov men förstås kopplat till livsmedelstrygghet och ni får ta del av den senaste forskningen. Framförallt digitalt, men kan även ske på plats.

Ämne: Livsmedelstrygghet

Tidsåtgång: 30min-2h.

Var: På plats i klassrummet eller digitalt

 

Vi är öppna för dina förslag - hör av dig till youthinstitute@slu.se!

 

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation