Ur SLU:s kunskapsbank

Alltför få hundägare borstar sina hundars tänder

Senast ändrad: 03 juni 2021
Tandborstning av hund

Tandlossning (parodontit) är den vanligaste sjukdomen hos hund. Mer än 80% av hundar över 3 år anses vara drabbade. Sjukdomen går dock oftast att förebygga genom daglig tandborstning. I en studie som utförts vid Sveriges lantbruksuniversitet svarade 6 av 10 hundägare att det är viktigt att borsta hundens tänder, men knappt 4% av svenska hundägare borstar sin hunds tänder dagligen.

I denna landsomfattande enkätstudie, finansierad av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm och Svenska Djurskyddsföreningen, undersöktes svenska hundägares, veterinärers och djursjukskötares attityder, åsikter och rutiner kring hemtandvård på hund. Enkäter skickades ut till fler än 200 000 hundägare och 5000 veterinärer och djursjukskötare.

Studien visade att rekommendation om tandborstning oftast ges när hunden kommer in för tandstenstagning eller andra problem från munnen, då det är för sent att förebygga problem. Ägare till små hundar blir oftare rekommenderade att borsta hundens tänder. Detta överensstämmer med att tandproblem är vanligare hos mindre hundar, även om alla raser och storlekar av hund kan drabbas. Tandproblem ökar också med stigande ålder.

Ett av studiens viktigaste fynd var att de flesta hundägare tycker att deras hund har god tandhälsa. Då tandproblem är mycket vanligt betyder detta att många inte känner till att deras hund har tandbesvär. Sammantaget utgör denna unika kartläggning en viktig grund för att kunna förbättra tandhälsan, och därmed öka välfärden hos våra hundar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s12917-020-02281-y

Referens

Enlund, K.B., Brunius, C., Hanson, J. et al. Dental home care in dogs - a questionnaire study among Swedish dog owners, veterinarians and veterinary nurses. BMC Vet Res 16, 90 (2020).


Kontaktinformation

Karolina Enlund
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Telefon: +4618671345
E-post: karolina.enlund@slu.se