Sommar- och intensivkurser utomlands

Senast ändrad: 11 maj 2022

Som student har du goda möjligheter att läsa kurser på utländska lärosäten som SLU har avtal med. Det finns flera sommarkurser och intensivkurser över hela världen, där flera av dem även har stipendier knutna till sig.

Norden

Inom Nordplus-samarbetet finns intensivkurser både under sommaren och terminerna vid samarbetsparterna inom NOVA-nätverket. Som deltagare på kurser får du ett stipendium samt kan räkna in kursen i din examen.

Nordplus webplats

Erasmus intensivprogram

SLU deltar som partner i flera intensivkurser inom Erasmus. Som SLU student har du möjlighet att söka en studieplats på dessa kurser. Även för desssa kurser finns stipendier samt resebidrag att söka.

Erasmus webplats

ELLS-nätverkets sommarkurser

Inom nätverket Euroleague for Life Sciences, ELLS, finns ca tio sommarkurser att välja mellan varje år. Som deltagare på en kurs inom ELLS-nätverket kan du söka resebidrag och stipendier.

Euroleague for Life Sciences, ELLS webbplats

Intensivkurser utanför Europa

I samarbete med Purdue och North Carolina State University i USA ges sommarkursen Sustainable Use of Natural Resourses, international course. Kursen ges vartannat år i USA och vartannat år i Sverige. Kursen är främst baserad på exkursioner och ger dig möjlighet att studera uthålligt bruk av naturresurser men även att när den ges i USA lära känna det nordamerikanska landskapet. Kursen har dock inga stipendier knutna till sig.

Inom flera av SLU:s utbildningsprogram finns ofta flera kurser som du kan läsa utomlands. Landskapsarkitekter kan till exempel läsa kurser i Japan.

Relaterade sidor: