Sommar- och intensivkurser utomlands

Senast ändrad: 17 oktober 2023

Som student har du goda möjligheter att läsa kurser på utländska lärosäten som SLU har avtal med. Det finns flera sommarkurser och intensivkurser över hela världen, där flera av dem även har stipendier knutna till sig.

Norden

Inom Nordplus-samarbetet finns intensivkurser både under sommaren och terminerna vid samarbetsparterna inom NOVA-nätverket. Som deltagare på kurser får du ett stipendium samt kan räkna in kursen i din examen.

Nordplus webplats

Erasmus intensivprogram

SLU deltar som partner i flera intensivkurser inom Erasmus. Som SLU student har du möjlighet att söka en studieplats på dessa kurser. Även för desssa kurser finns stipendier samt resebidrag att söka.

Mer om utbytesmöjligheter

ELLS-nätverkets sommarkurser

Inom nätverket Euroleague for Life Sciences, ELLS, finns ca tio sommarkurser att välja mellan varje år. Som deltagare på en kurs inom ELLS-nätverket kan du söka resebidrag och stipendier.

Euroleague for Life Sciences, ELLS webbplats

 

Relaterade sidor: