Utbildningens avslutning

Senast ändrad: 12 oktober 2017
En gång om året har SLU doktorspromotion. Då promoveras nya doktorer samt hedersdoktorer och jubeldoktorer.

Avhandlingen

Forskningsarbetet som bedrivs under studietiden publiceras på olika sätt och samlas i en avhandling. Avhandlingen är den skriftliga examinationen som ska visa att den blivande doktorn kan redovisa sitt arbete på ett vetenskapligt sätt och att man uppnått utbildningsmålen. 

Disputationen

Avhandlingen presenteras och försvaras vid en disputation. Detta är ett öppet seminarium där en av fakulteten utsedd expert, opponent, diskuterar och ifrågasätter avhandlingens innehåll. Syftet är att respondenten,den blivande doktorn, ska med hjälp av sin vetenskapliga kompetens diskutera och bemöta frågorna. En betygsnämnd observerar och deltar i diskussionen. Det är nämnden som efteråt som bestämmer om respondentens avhandling och muntliga försvar visat att han/hon uppnått utbildningens mål.

Examen

När alla kurser, avhandling och disputation är godkända så utfärdar universitet en doktorsexamen i det forskarutbildningsämne man blivit antagen till. Beroende på vilken grundexamen man har så blir man:

  • Agronomie Doktor
  • Skoglig Doktor
  • Teknologie Doktor
  • Veterinärmedicine Doktor
  • Filosofie Doktor

Kontaktinformation

LTV-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Helene Larsson Jönsson, Alnarp. Tel: 040-415370. Ansvarig för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.
Åsa Klintborg Ahlklo, Alnarp. Tel: 040-415421. Ansvarig för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

NJ-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Elisabet Lewan, Uppsala, Tel: 018-67 26 29
Robert Glinwood, Uppsala, Tel: 018-67 23 42

S-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Göran Spong, Umeå. Tel: 0730-350641

VH-fakultetens studierektor för forskarutbildning:

Carl-Gustaf Thulin, Uppsala. Tel: 0705-64 53 58

 

Generellt om forskarutbildningen: Lotta Jäderlund