Omställningsstudiestöd

Senast ändrad: 25 november 2023

Ekonomiskt stöd för dig som vill skola om dig mitt i yrkeslivet.

Omställningsstudiestödet är till för dig som behöver stärka din ställning på arbetsmarknaden genom att bredda eller fördjupa dina kunskaper. SLU:s utbildningar ger rätt att söka omställningsstudiestöd från CSN. Läs mer om omställningsstudiestödet och hur du ansöker på CSN:s webbsida.

Vid SLU kan du välja mellan flera utbildningsprogram som ger dig kompetenser som är mycket efterfrågad av branschen. Visste du att det är brist på utbildade agronomer, lantmästare, jägmästare och skogsmästare? Här kan du läsa mer om dessa yrken och vilka utbildningar som finns att välja mellan för att nå ditt mål.

Inte behörig? Du kan få behörighet genom reell kompetens. Det innebär att en bedömning görs av dina tidigare kunskaper och erfarenheter för att se om du har möjlighet att klara av den utbildning du söker till. Läs om hur du ansöker om reell kompetens här.

Fakta:

Alla i Sverige har möjlighet att studera med hjälp av studiestödet. Det spelar ingen roll vilken social, ekonomisk och geografisk bakgrund en person har. Studiestödet och CSN bidrar till kunskapssamhället och en god samhällsekonomi.


Kontaktinformation