Om SLU Aquaculture

Senast ändrad: 03 mars 2022

SLU Aquaculture är en plattform med uppdrag att främja och samordna forskning och utbildning inom akvakultur vid SLU. Akvakulturforskning pågår vid SLU:s alla fyra fakulteter.


Kontaktinformation