Nordisk workshop om naturvägledning för barn och unga 17-19 september

Senast ändrad: 13 oktober 2023

17-19 september höll CNV, tillsammans med projektpartners i Finland, Norge, Island, Färöarna och Danmark, i en workshop om naturvägledning för barn och unga.

Workshopen hölls på Jamtli i Östersund och vi var 40 deltagare. Den var en del av ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet. Syftet med projektet var att samla goda exempel på och erfarenheter av naturvägledning för barn och unga, för att vidareutveckla och sprida metoderna bland naturvägledare i de nordiska länderna. 

Deltagarna på nordisk workshop 120917-19

Foto: Mette Åskov Knudsen

De som arbetar med naturvägledning för barn och unga har haft möjlighet att skicka in en kort beskrivning av intressanta exempel på naturvägledning. Projektet valde ut fem naturvägledare från Sverige som fick delta i projektet. Här är några av de exempel som de hade med sig för att vidareutveckla på workshopen.

  • Naturskyddsföreningen: Natursnokarna, där barn får upptäcka och med kroppen uppleva människans plats i kretsloppet och kopplingen mellan natur och djur - butik - mattallriken – näringsåterföringen.
  • Jamtli: skolprogram med stadsvandring utifrån dagbok från 1905 där miljöer då och idag jämförs samt skapa förståelse för bruket av energi och hur vi kan förbättra energisituationen lokalt och globalt.
  • Naturum Kullaberg: Junior Ranger och samarbete med Peak District National Park i Storbritannien, som visar barn och unga vägen till natur- och kulturhistoria genom olika aktiviter i grupp.
  • Naturum Hornborgasjön: skattjakt för barn samt tran-OS, där barn får testa sina förmågor gentemot nordiska djur. Reflektioner om evolution och djurens roll i ett ekosystem uppmuntras genom detta.
  • Stensjögård: så ett frö av intresse för djur och natur hos ungdomar med obefintliga erfarenheter av densamma, samt att dra paralleller mellan spåren av djur till spåren av människor och individer.    

Som ett resultat av workshopen skrevs en rapport och resultatet spreds inom de nordiska länderna.

Projektet drivs av Centrum för naturvägledning tillsammans med aktörer i de övriga nordiska länderna.

hårt arbetande workshopdeltagare

Foto: Mette Åskov Knudsen


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv