Naturvägledning för barn och unga i Norden

Senast ändrad: 26 april 2024

Hösten 2012 samlades naturvägledare från hela norden för en workshop på Jamtli i Östersund. Syftet var att gemensamt bidra till en utvecklande diskussion om naturvägledning för barn och unga i norden. Massor av goda exempel på naturvägledning och sju perspektiv på naturvägledning som del i lärande för hållbar utveckling togs fram. Projektet presenteras i denna rapport som tagits fram i samarbete med våra nordiska kollegor i Nordiska ministerrådets rapportserie TEMA-nord. 

Rapporten som publicerades våren 2013 är på engelska (de konkreta exemplen på nordiska språk).


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv