Naturvägledning för barn och unga i Norden

Senast ändrad: 04 februari 2021

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries

Hösten 2012 samlades naturvägledare från hela norden för en workshop på Jamtli i Östersund. Syftet var att gemensamt bidra till en utvecklande diskussion om naturvägledning för barn och unga i norden. Massor av goda exempel på naturvägledning och sju perspektiv på naturvägledning som del i lärande för hållbar utveckling togs fram. Projektet presenteras i denna rapport som tagits fram i samarbete med våra nordiska kollegor i Nordiska ministerrådets rapportserie TEMA-nord. Rapporten som publicerades våren 2013 är på engelska (de konkreta exemplen på nordiska språk).

Ladda ned eller beställ här.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se