Dokumentation från seminarium om ny teknik för naturvägledning

Senast ändrad: 25 januari 2024
På teknikseminarium 131121

Den 21 november 2013 höll CNV ett seminarium om ny teknik för naturvägledning i samarbete med naturum Vattenriket, Kristianstad.

47 personer från större delen av landet, men även Danmark och Norge, kom till seminariet. Deltagarna representerade kommuner, länsstyrelser, museum, naturum, hembygdsföreningar samt flera ideella organisationer och egna företag.


Genom att klicka här kan du ta del av föreläsningarna nedan.

Laternaguide - med uppspelare/smartphone som ständigt närvarande guide
Anette Rattfelt: Laterna Vox

Planering för innovativa naturvägledningsidéer
Matthew Jones: Imagemakers (på engelska)

Ute och IT i Vattenriket
Karin Magntorn, Ebba Trolle - naturum Vattenriket

Erfarenheter av appen Everytrail för Skåneleden & fyra skånska strövområden
Lena Arenbo: Stiftelsen Skånska Landskap
Kenneth Joelsson: Skåneleden

Förstärkt verklighet (Augmented Reality) - möjligheter i fält.
Ezequiel Pinto-Guillaume: WSP Samhällsbyggnad

Tekniktrender i utställningssektorn
Jesper Cederlund: Riksutställningar

Mobilen i naturen - när och hur?
Johannes Amilon

 


Två av seminariets deltagare - Anna Kjellberg och Mikael Andersson - på företaget Miljö Online Sverige AB har skrivit en artikel om seminariet. 
Artikeln kan läsas och laddas ned här.

 

Ebba Trolle från naturum Vattenriket Kristianstad berättar om teknik för naturvägledning
Ebba Trolle från naturum Vattenriket Kristianstad berättar om teknik för naturvägledning.


CNV skickade under hösten 2013 ut en enkät till 20 personer som arbetar med applikationer med naturvägledningsinriktning för telefoner. Enkäten innehöll elva frågor kring användandet av applikationer och berörde användande, resultat samt för- och nackdelar. Här kan du läsa en sammanställning av enkätsvaren.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv