Det handlar om metod, inte innehåll

Senast ändrad: 14 januari 2019

NATURVÄGLEDAREN NR 2, OKTOBER 2013


Vad är interpretation? Michaela Lundell reflekterar utifrån några kloka ord sagda på konferensen i Sigtuna.

Interpretation – vad är det egentligen? Patrick Lehnes, en av grundarna till Interpret Europe, ger mig ett bra svar: ”Det handlar om hur man strukturerar innehållet så att det får en mening. Hur väcker man nyfikenheten och låter frågor växa i besökaren: hur bygger man upp en spänning så att svaret sedan blir ett effektfullt avslöjande? Med rätt metod kan en enkel faktauppgift bli känslomässigt berörande.”

Det här yrket är härligt: en kombination av djup faktakunskap och människokännedom. Det är både kreativt och intellektuellt utmanande. Och det märks på konferensen att deltagarna älskar sitt yrke. Amerikanen Chuck Lennox uttrycker det vackert under en presentation om träning av ryska guider vid Bajkalsjön: ”It’s a labor of love.”

För egen del bär jag med mig budskapet från Mette Åskov Knudsen och Poul Hjulmann Seidler, ansvariga för naturvägledarutbildningen i Danmark, som ett av de viktigaste: Naturvägledning fyller en demokratisk uppgift och kan få människor engagerade för hållbar utveckling om den främjar känslan av mentalt ägarskap. För att lyckas med det behöver vi som vägleder ibland ta ett steg tillbaka och låta deltagarna själva ta beslut och hitta lösningar.

Vi guider är ofta bekväma i rollen att stå främst och hålla låda. Att ställa sig bakom är svårare – och mycket mer spännande.

 Michaela Lundell


Som naturvägledare gäller det att låta deltagarna själva dra slutsatser och komma med lösningar. Från CNV:s kurs Naturvägledning för yrkesverksamma i Uppsala hösten 2012.


Kontaktinformation