Naturvägledaren 2/2013 Sharing our natural and cultural heritage - interpretation can make us citizens of the world

Senast ändrad: 29 januari 2024

Centrum för naturvägledning var nationell värd för konferensen "Sharing our natural and cultural heritage - Interpretation can make us citizens of the world", som ägde rum i Sigtuna 15-18 juni 2013. Med detta nummer av Naturvägledaren vill vi bjuda på smakprov från konferensen och inspirera till utbyte med omvärlden för alla som är intresserade av att utvecklas som naturvägledare! Det här numret av Naturvägledaren omfattar 18 inslag från konferensen.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv