Utbildarträff 2016

Senast ändrad: 26 januari 2024

Den 17 mars 2016 höll CNV en träff för utbildare inom naturvägledning på Ultuna.

Huvuddelen av träffen ägnades åt tillämpning av utbildningsnormen, som lanserades 2015. Läs mer om utbildningsnormen här. Deltagarna reflekterade tillsammans kring frågor som hur normen kan marknadsföras och etableras, vad som hindrar respektive attraherar utbildare att ansluta sig till normen, hur utbildare kan bidra till kvalitetssäkring av arbetet med normen samt hur normen kan påverka ideell verksamhet och ledarutbildning. Bland de slutsatser som drogs  kan nämnas:

  • Kvalitet lyfts allt mer och det finns ett meritvärde i att sätta en stämpel. En norm kan också vara ett starkt verktyg i profilering av en utbildning.
  • Efterfrågan kommer öka om normen kan användas för att nå studenter samt om branschen börjar ställa krav på normen.
  • Det är viktigt för föreningen som driver normen att tydligt visa nyttan med normen samt att göra trösklarna så låga som möjligt för att ansluta sig.
  • En vision bör vara att det finns resurser att anlita personer som specifikt arbetar med kvalitetssäkring inom normarbetet.
  • Inget hindrar att plocka ihop innehållet i normen över tid genom kombination av olika kurser och utbildningar. Detta är till fördel för t ex ideella som vill uppfylla normens krav.

Utöver normen diskuterades även friluftssäkerhet samt trender för utbildningar inom naturvägledning och friluftsliv. Det sistnämnda inleddes med en presentation av en enkät som CNV utfört 2015 på uppdrag av Naturvårdsverket som en del i uppföljningen av friluftspolitiken. Se den presentationen (pdf) här.

Anteckningar från träffen finns här. I dokumentet finns också en åskådlig skiss på hur normsystemet är tänkt att fungera. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv