Innovativ teknik i nationalparker

Senast ändrad: 25 januari 2024

15 februari 2017

Webbinariet hade fokus på ny teknik för obemannad naturvägledning. Föreläsningarna gav inspiration från nationalparker i andra länder och vi diskuterade hur man kan tänka i val mellan olika tekniska naturvägledningsmetoder. Det hölls tre föreläsningar och en avslutande paneldiskussion.

Morag Hutcheson (Morag.Hutcheson@pc.gc.ca) från Parcs Canada pratade om den roll som ny teknik och videos spelar hos Parks Canada för att knyta samma nationalparkerna, historiska moment och marina skyddsområden - både på onsite och offsite. Morag pratade även om rollen som det nationella teamet för New Media Strategies and Investment spelar i att erbjuda digitala upplevelser och att underlätta implementering digital verktyg i Parks Canadas system av skyddade områden.

Paige Steele (paige@friendsofacadia.org) och Lynne Dominy (cavate@msn.com) från Acadia National Park i USA berättade om hur Acadia National Park samarbetar med partners för att engagera och entusiasmera ungdomar genom digital naturvägledning. För att fira Acadias hundraårsjubileum 2016 samarbetade parken med Friends of Acadia och Chimani, som är en app-utvecklare, för att lansera det populära och familjevänliga Acadia Quest-programmet i ett gratis och roligt digital format. Den upplevelsebaserade skattjakten är en plats- och nationalparks-baserad utmaning och genomförs med hjälp av en mobil enhet. Utmaningen tillåter ungdomar att lära sina äldre bekanta nya tekniska färdigheter, skapar morgondagens ambassadörer och mycket mer.

Neil Rathbone (neiltheflyer@gmail.com) från Info Point i Storbritannien berättade om hur man kan arbeta med digital naturvägledning när å ena sidan mobiltelefoner och surfplattor används alltmer, men å andra sidan historiska och naturbaserade besöksmål ofta ligger avlägset, vilket innebär nackdelar både när det gäller att erbjuda information och naturvägledning och att samla in respons från besökare. Hans föresläsning fokuserade på de senaste mobila teknikerna - från appar till beacons - och beskrev en ny lösning på en brist på infrastruktur, genom att skapa ett privat internet. Han berättade om några fall från Storbritannien med betydande aktörer som National Trust och the Royal Society for the Protection of Birds

Inspelning av hela webbinariet fanns tidigare på Naturvårdsverkets webb.

Detta är dokumentation från ett webbinarium som CNV höll i primärt för nationalparksförvaltare i Sverige med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker. Ta gärna del av dokumentation även från de andra webbinarierna.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv