Claes Svedlindh

Senast ändrad: 29 januari 2024

Claes höll en föreläsning på CNV:s konferens 2018 Naturvägledning för framtiden.

Han reflekterade över hur naturvägledningen har utvecklats i Sverige parallellt och tillsammans med naturvårdsarbetet i övrigt under de senaste decennierna. Han gav exempel på vad som lyckats bra och inte samt lite om utmaningarna vi då hade framför oss.

Om Claes Svedlindh

Jag är biolog och bär med mig naturkontakten alltsedan jag blev fältbiolog som tioåring. Numera blir det mest naturnjutande på ledig tid – i form av fågelskådning och ringmärkning, florainventeringar och ängsskötsel. Jag bor sedan länge i Östergötland där jag under mer än 25 år jobbat med miljö och naturvård på kommuner och på länsstyrelsen. Har varit nära utvecklingen av guideverksamheten i skyddade områden och tätortsnära natur samt tillgänglighetssatsningar som t ex naturum Tåkern och Tinnerö eklandskap. Numera jobbar jag som chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv