Workshop A. Hälsa och naturvägledning

Senast ändrad: 29 januari 2024

Bosse Rosén höll i en workshop om hur man i praktiken hjälper deltagare att använda naturen för att må bra till kropp och sinne.

Workshoppen hölls i Ultunas omgivningar, som en del av CNV:s konferens 2018. I Utemaningen fick man prova både ”fältgymmet” och “fältrelaxen”. man fick även tips om hur man kan göra sin egen utemaning med deltagare på hemmaplan.

Workshopen var en del i ett samarbete med SLU:s forskningsplattform Framtidens djur, natur och hälsa. Syftet var bland annat att ge tillfälle till utbyte mellan forskare och praktiker om naturens betydelse för människans hälsa.

Resumé från workshopen

Övningarna under workshopen hade två sammanlänkande fokus. Det första handlade om att vara fysiskt aktiv i naturen och omfattade olika förflyttnings-, balans, uppmjuknings- och styrkeövningar. Samt hur naturens 'knölighet' underlättar detta, eftersom det innebär att vi behöver parera och röra oss på olika sätt. Det andra var inriktat på att stödja deltagarna i att nå fokus, uppmärksam närvaro. Här ingick övningar som att ta välja väg genom att upptäcka marken med hjälp av fötterna. Samt att blunda och koncentrera sig på att förnimma omgivningen med hjälp av ett sinne i taget: hörsel, känsel, lukt och smak. Mellan övningarna fanns plats för korta samtal och reflektioner. Som avslutning till workshopen fanns tid för deltagarna att individuellt fundera kring vad som behövs för att ytterligare stärka kunskaps- och verksamhetsfältet natur och hälsa. En av deltagarna sammanfattade stämningen under workshopen så här: ”Över förväntan att det är så pass ’enkla’ medel som behövs för att en på kort stund ska få möjlighet till så mycket upplevelse”.   

- Marie Kågström, SLU.

Bosse Rosén är sjukgymnast, naturhälsopedagog och instruktör i mindfulness, med en mission att bidra till en bättre värld genom att sprida inspiration och kunskap om hur människor och företag kan må bättre genom att samverka med naturen. Löparskola för livsnjutare och SM i Stubbsittning är ett par exempel på hans inspirationsaktiviteter. Titta gärna in på utemaningen.se för att läsa mer om Bosse.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv