Att nå nya målgrupper (eller blåsa liv i befintliga)

Senast ändrad: 26 april 2024

10 december 2019

Nästan alla nationalparker har någon målgrupp som man vill stärka sin relation till och interagera närmare med. Det kan handla om att nå nya målgrupper eller att blåsa liv i slumrande kontakter.

I CNV:s kontakter med nationalparker och naturvägledare nämns ofta ungdomar, stadsbor, lokalbefolkning och utländska besökare bland de grupper man vill ha närmare kontakt med. Därför bjöd vi in tre talare för att berätta om sina erfarenheter av arbete gentemot dessa.

Emily Brough från National Trust  - Hur blir parken relevant för alla? 

Naturskyddsområdet Divis and the Black Mountain ligger i Belfast, Nordirlands huvudstad med drygt 300 000 invånare. För att förbättra engagemanget hos och samverkan med lokalborna har förvaltaren, National Trust, tagit hjälp av det internationella nätverket OF/BY/FOR ALL och använder deras verktyg för samhällsengagemang. Man har särskilt fokuserat på att nå unga personer och har hälsa och välmående i fokus. Inför webbinariet ombads deltagarna att bekanta sig med:

Emma Rydnér, Världsarvssamordnare Södra Ölands odlingslandskap och naturum Ottenby - ”Vad gör vi för de drygt 1000 personer som bor på Sydöland?” 

Emma Rydnér berättade om arbetet för att stärka den lokala förankringen för världsarvet och naturum. Genom att söka upp och framgångsrikt engagera skolelever i utställningar och guidningar har man fått goda ambassadörer för landskapet.

Jenny Jonevret, Visit Sweden - Nationalparkerna och utländska besökare

Visit Sweden har ett regeringsuppdrag att marknadsföra Sverige som besöksmål i utlandet. Hur marknadsförs svensk natur och Sveriges nationalparker utomlands? Vilka behov och önskemål har de utländska besökarna inför en resa till svensk natur? Som en konsekvens av den ökande turismen behöver vi också tänka långsiktigt på olika aspekter av hållbarhet.

Dokmentation

Detta är dokumentation från ett webbinarium som CNV höll i primärt för nationalparksförvaltare i Sverige med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker. Ta gärna del av dokumentation även från de andra webbinarierna.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv