Guidekursen Certified Interpretive Guide

Senast ändrad: 03 november 2021
De kursdeltagare på CIG 2020 som deltog på hela kursen.

Guidekursen Certified Interpretive Guide hölls 2020 i Forsvik med träffar i februari och september. Det var 11 personer som deltog på hela kursen.

Kursen beställdes av Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen och hölls av CNV. Kursledare var Per Sonnvik tillsammans med Eva Sandberg.

Bilder från kursen finns i bildspelet nedan, samt i Facebookinläggen från träffarna: februari och september.

 

Om kursen Certified Interpretive Guide

KollageCIG_2_webb.jpg

Utbildningen är riktad till dig som är verksam naturvägledare och vill spetsa din kompetens för att guida på ett professionellt sätt i natur och kulturmiljö. Den är utformad av den europeiska organisationen Interpret Europe och godkänd kurs ger certifiering enligt europeisk standard.

Här nedan kan du läsa mer om utbildningen. Nya kursdatum publiceras under Aktuella aktiviteter.

Mål för kursen

Kursen riktas till dig som är verksam natur- eller kulturvägledare och vill spetsa din kompetens när det gäller att planera och genomföra guidningar, att reflektera över vad som sker i guidesituationens kommunikation och få nya verktyg för planering och guideteknik. Du får testa dina nyvunna kunskaper direkt på plats genom att guida dina kurskamrater.

Efter kursen ska du kunna

 • kommunicera med deltagare på ett genomtänkt, entusiasmerande och involverande sätt
 • planera en guidning så att deltagaren ges goda möjligheter att få en positiv upplevelse, bland annat genom förmåga att bedöma gruppens förutsättningar
 • reflektera över din egen roll som guide och naturvägledning som fenomen utifrån övningar och kurslitteratur.

Kursupplägg

Kursen sträcker sig över fem dagar och ges antingen sammanhängande, eller uppdelat på två kurstillfällen.

Under kursen blandas föreläsningar och övningar om begrepp och verktyg som är användbara i planering, genomförande och utvärdering av en guidning. Där ingår delar om:

 • platsens betydelse
 • att välja fenomen att guida om
 • skillnad mellan fakta och meningsskapande
 • metoder att använda för att underlätta för deltagarna att förstå och skapa en relation till det man guidar om
 • interpretation som verktyg för en bättre guidning
 • teman och universella värden
 • att planera och utvärdera enligt föreslagna mallar
 • att använda öppna frågor för att bjuda in deltagarna i guidningen
 • att guida om hållbar utveckling

Kursdeltagarna guidar varandra under guideövningar. Konstruktiv respons används dels för att kursdeltagarna löpande under kursen ska kunna vidareutveckla sin guidning och dels för att de ska lära sig verktyget kollegial respons. 

Under guideövningar börjar kursdeltagarna med att guida om ett enskilt objekt. Allt eftersom läggs olika utmaningar till guideövningarna och under kursens andra del planerar och genomför kursdeltagarna guidade turer. Till hjälp i planeringen och den kollegiala responsen erbjuds planeringsblad och utvärderingsblad.

Guideteknik ingår i kursen, det vill säga hur guiden står, pratar och använder kroppsspråk. Kursdeltagarna får också träna på att använda olika formationer och rekvisita/hjälpmedel under guidningen.

Det ingår både ett teoretiskt och ett praktiskt test under kursen.

När kursen är slut har du som kursdeltagaren fått en uppsättning verktyg för att bli en ännu bättre guide och har dessutom fått använda dem under kursens gång.

Som hemuppgift efter de andra kursträffen ska kursdeltagaren

 • planera en guidning och till kursledaren skicka in planeringsmaterialet
 • reflektera över en guidning som du själv hållit i under kursen och som videofilmats. 

Handboken Praktisk interpretation utgör den huvudsakliga kurslitteraturen.

Observera att för att genomgå kursen coh erhålla certifikatet krävs medlemskap i organisationen Interpret Europe.

Certifiering och kvalitetsstandard

 

Logga.Kursen bygger på ett upplägg från den europeiska organisationen Interpret Europe och liknande kurser hålls runt om i Europa. Kursdeltagare som godkänns blir Certified Interpretive Guide enligt Interpret Europes standard. Läs mer om Certified Interpretive Guide här.

Kursens innehåll motsvarar kommunikationsmomentet i den nationella normen för utbildning av naturguider. www.slu.se/naturguide

Kursen motsvarar nivå 5 i det europeiska systemet för heritage interpretation i European qualifications framework, det vill säga utbildningsnivå för professionellt verksamma guider. Se sidan 69 i denna manual

 

Kommande kurser

Kursdatum publiceras under Aktuella aktiviteter.

 

Läs om tidigare kurser

2020 höll CNV i kursen på beställning av Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen och hölls i Forsvik. Den hölls två träffar: en i februari och en september. Det var 11 personer som deltog på hela kursen. Se bilder ovan i bildspelet.

2019 kunde CNV för första gången erbjuda guidekursen CIG i Sverige. 15 naturvägledare deltog vid två kursträffar i augusti och oktober på SLU campus Ultuna. Läs mer om den kursen här.

I november 2017 höll Kristian Bjørnstad (Trysilvassdraget), Thorsten Ludwig (Interpret Europe) och Per Sonnvik (CNV) i en CIG-kurs i norska Elgå nära den svenska gränsen. Kursen hölls för svenska och norska deltagare. Läs mer om den kursen här.

 

Frågor

Om du har frågor kontakta oss gärna på cnv@slu.se


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv