Aktörssamverkan efter utbildning

Senast ändrad: 29 januari 2024

26 augusti 2021

Temat på detta webbinarium var hur man som förvaltare kan samarbeta med de lokala aktörerna efter att man har hållit i aktörsutbildningen. Vad kan man göra för aktörerna efter utbildningen, t ex gällande fortbildningar? Hur kan man synliggöra dem och hjälpa dem med deras aktiviteter? Vilka krav bör man ställa på de godkända aktörerna? När och hur kan man följa upp de satta målen i avtalen? Hur får man till en bra återträff? Detta är några av frågorna vi fokuserade på under webbinariet.

Vi hade tre presentationer som låg till grund för diskussionerna:

Anders Tysklind berättade om hur de arbetar aktivt med aktörsnätverk för Kosterhavets nationalpark. Man har återkommande träffar och det finns tydliga krav på vad som förväntas av aktörerna.

Sofia Tiger berättade om samarbetet man har med lokala aktörer vid Fulufjällets nationalpark. Man erbjuder återkommande fortbildningsmöjligheter och aktörerna får låna utrustning och kan använda naturum på egen hand. 

Daniel Åberg visade erfarenheter från arbetet med "European Charter for Sustainable Tourism" för Kullaberg. Arbetssättet med Chartern är snarlikt nationalparkernas aktörssamarbete och innebär mycket samarbete med lokala företag.

Här är en pdf-version av ppt-filen från webbinariet.

Här finns anteckningar från presentationer, frågestunder och chat under webbinariet.

Detta är dokumentation från ett webbinarium som CNV höll i primärt för nationalparksförvaltare i Sverige med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker. Ta gärna del av dokumentation även från de andra webbinarierna.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv