Stentorn och okopplade hundar - Att förebygga konflikter och öka förståelse för regler i skyddad natur med naturvägledning

Senast ändrad: 26 januari 2024

13 oktober 2021

På detta webbinarium diskuterades hur nationalparker kan använda naturvägledning för att kommunicera föreskrifter och förebygga konflikter med besökare. Det ökade antalet besök i naturen på många håll i landet har gjort frågan om hur regler, föreskrifter och allemansrättens grundprinciper bäst kommuniceras mer aktuell än någonsin. Vi pratade om hur guidning, skyltar, appar och annan typ av naturvägledning kan bidra till kunskap om och förståelse för vilka regler som gäller samt hur olika aktörer kan samarbeta kring detta.

Det hölls följande presentationer:

  1. Gisela Norberg från Naturvårdsverkets berättade om deras arbete med kommunikation kring föreskrifter i skyddad natur.
  2. Per Sonnvik CNV berättade kort om nudging
  3. Jessica Ångström på naturum Nationalparkernas hus berättade om hur man i Tyresta kommunicerar med besökare om eldningsförbud och andra regler i nationalparker både genom personliga möten, skyltar, Naturkartan och medier.
  4. Per Sonnvik från CNV berättade om nya piktogram, alterantiva sätt för lägerplatser samt om naturvägledning om nedskräpning
  5. Jim Mitchell från New Forest National Park i England berättade om de arbetssätt de använder på kort och lång sikt för att framgångsrikt förebygga och hantera regelöverträdelser.

Här är presentationerna för webbinariet. Enligt ovan programpunkterna 1-2 , 3-4 och punkt 5 uppdelat i del 1 och del 2.

Inför webbinariet skickades det ut länk till dokument på webben som alla tillsammans kunde skriva i både före och under webbinariet. Man uppmanades fylla i om:

  1. Vilka är de största utmaningarna i kommunikation med besökare om regler i skyddad natur?
  2. Vilka är dina bästa tips för hur man kan förebygga konflikter och öka förståelse för regler i skyddad natur med naturvägledning?
  3. Dela gärna goda exempel på samarbete med andra aktörer kring att kommunicera om regler i skyddad natur.

Här ser du det ifyllda dokumentet och sammanfattning av chatten.

Här är inspelningen av webbinariet.

Inför webbinariet skickdes det även ut två filmlänkar:

Detta är dokumentation från ett webbinarium som CNV höll i primärt för nationalparksförvaltare i Sverige med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker. Ta gärna del av dokumentation även från de andra webbinarierna.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv