Vitamin N – hur natur och naturvägledning kan bidra till bättre hälsa

Senast ändrad: 26 januari 2024
Akvarell med fåglar

Här finns dokumentation från Centrum för naturväglednings webbinarium "Vitamin N" som genomfördes den 10 november 2021

Webbinariet tog avstamp i aktuell forskning kring naturkontakt och folkhälsa och vi undersöker hur vi kan dra nytta av forskningen och praktiska erfarenheter för att utforma aktiviteter och naturvägledning som bidrar till hälsa och välmående.

Webbinariet vände sig till dig som har anknytning till naturvägledning, är intresserad av kopplingen mellan natur och hälsa – och att omsätta forskningen till praktiska metoder som stärker relationen till naturen.   

Dokumentation:

Inspelning av webbinariet, 2 timmar. 

Arbetsblad från gruppdiskussionerna, noteringsblad i pdf.

Program:

 • Hur naturkontakt påverkar folkhälsan
  Hur närvaro eller frånvaro av naturkontakt påverkar vad som händer i våra kroppar. Om aktuell forskning och hur man sänker trösklarna till naturkontakt i Storbritannien. Dr William Bird, läkare och redaktör till The Oxford textbook of nature and public health.
 • Forskning om hälsa och vistelse i skogsmiljöer
  Hur kan vi utforma naturupplevelser baserat på kunskap från forskningen.
  Ann Dolling, Forskare Skog och hälsa, SLU.
 • Naturpromenad som en del i rehabilitering av stressrelaterad ohälsa
  Eva-Lena Larsson, Verksamhetschef Gröna Rehab, Göteborgs botaniska trädgård.
 • Landskap, delaktighet och välbefinnande
  Om vikten av ett landskapsperspektiv och kopplingen till människors välbefinnande. Mari Kågström, Biträdande universitetslektor vid SLU Centrum för biologisk mångfald.
 • Naturvägledares tankar om att arbeta med natur och hälsa
  Samtal med Åsa Ottosson, naturhälsokonsult, journalist och författare.
 • Erfarenhetsutbyte och idéer om natur, naturvägledning och hälsa
  Reflektion från förmiddagen i grupper. Våra egna erfarenheter och tips. Hur kan vi dra nytta av forskningen? Hur kan vi stärka detta område?

Webbinariet genomfördes av SLU Centrum för naturvägledning i samverkan med Friluftslivets år 2021 och SLU Future One Health.

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv