Dokumentation. Gökotta med CNV – Så blir klimatet levande

Senast ändrad: 26 oktober 2022
Keith Larson

Torsdag 20 okt kl 08:15–9:30. Så blir klimatförändringar – som ofta är långsamma och diffusa – konkreta och relevanta för människor. Hur kan vi läsa naturens svar på klimatförändringarna och göra klimatet levande i naturvägledning?

 

Denna morgon mötte vi Keith Larson, forskare på Climate Impacts Research Centre i Abisko, som berättade om hur han visualiserar och engagerar kring klimatförändringarna, bland annat genom medborgarforskning. Vi diskuterade sedan tillsammans och delade erfarenheter och tips om hur vi kan synliggöra klimatförändringarna i naturvägledning – och om det kan bli en bro till engagemang och hopp.

Gökotta med CNV är ett morgonwebbinarium som inleds med en kort presentation om ett aktuellt tema och sedan följer samtal där alla kan bidra och inspireras av varandra. Vi ses med med lite fika (som man ordnar själv) och har en fin start på dagen – ungefär som gökottor kan vara. Vi avrundar gemensamt senast 9:30.

Samtalet med Keith hölls på engelska men diskussionerna på svenska. Läs här om Keiths projekt: Abisko Fingerprints of Change och Visualizing Change.

Inspelning av gökottan – Keiths presentation och frågestund efteråt, 31 minuter

Keith Larsons presentation (pdf).

Arbetsblad med idéer från diskussionen (pdf).

Se också inspelning av två tidigare gökottor med tema klimat:

Oro, hopp och handling i klimatkrisens tid, 14 december 2021. Erika Bjerström, klimatkorrespondent på SVT, berättade då bland annat om sin bok Klimatkrisens Sverige – så förändras vårt land från norr till söder.

Klimatpsykologi för naturvägledare, 15 februari, 2022. Hur kan vi bidra till att omvandla oro till action och omsorg om planeten? Gäst i Gökottan var Frida Hylander, leg psykolog och humanekolog.

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv