Webbinarium: Att lyfta vandringsleder med naturvägledning

Senast ändrad: 31 januari 2023
Personer tittar på skyltar längs led

På detta webbinarium var fokus på hur man kan lyfta fram de intressanta värdena längs vandringsleder och stigar så att det blir ett mervärde för vandrarna. Goda exempel presenterades och vi diskuterade vilka verktyg som finns att tillgå, för planering av naturvägledning, samarbete och finansiering.

Webbinariet hölls 17 januari 2023

Vandringsleder och stigar passerar många intressanta platser. Med hjälp av naturvägledning kan man lyfta platserna och dess värden för vandrare på ett pedagogiskt sätt. Vi fick höra om hur naturvägledningsplanering och Lona-bidrag underlättar arbetet, och fick även ta del av erfarenhet och insikter från arbetet med Roslagsleden. 

Inbjudna var personer som jobbar med låglandsleder, natur- och kulturmiljövärden längs leder och stigar och de som är engagerade kring Lona-bidrag.

Fokus på webbinariet var att inspirera arbete framöver och att deltagarna ska kunna dela erfarenheter. Vi växlade mellan presentationer, reflektioner och samtal.

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) höll i webbinariet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Här är inspelningen av hela webbinariet.
Här är skriftlig sammanställning från gruppsamtal och chatt.

På webbinariet hade vi följande presentationer: 

Webbinariet byggde vidare på det CNV ordnade den 27 april 2022 om Lona-bidrag för naturvägledning på låglandsleder. Här finns en inspelning av det. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv