Sveriges lantbruksuniversitet

Planera för naturvägledning

Skyltar i naturområde. Foto.

Verktyg för att planera naturvägledning

För att vara säker på att uppnå det man tänkt sig med sin naturvägledning är det viktigt att ta sig tid för planering. Utöver kunskap om det man vill berätta om, behöver man reflektera över vilka besökarna är och vad de söker, liksom vilken idé man själv vill kommunicera och vad man vill uppnå. Man bör förstås känna till vilka resurser och fysiska begränsningar som sätter ramarna för naturvägledningen.

Med den basen har man goda förutsättningar för att ta fram relevant naturvägledning. Planering av naturvägledning behöver inte vara komplicerat. Det handlar om att ställa rätt frågor och inte glömma viktiga aspekter som påverkar det man gör. Om man vill ha stöd för sin planering finns det metoder och verktyg till hands. Här hittar du några av dem.

Publicerad: 08 augusti 2017 - Sidansvarig: cnv@slu.se
Loading…