Djur för människans välbefinnande

Senast ändrad: 15 mars 2017

Under 2012 genomfördes ett Vinnovafinansierat projekt, "Djur för människans välbefinnande", vid SLU i Skara.

Målet var att bidra till att skapa trivsamma miljöer med individen i centrum där friska, sunda och välmående djur bidrar till att förbättra människans hälsa och välbefinnande. För detta krävs;

– Konkreta samverkanslösningar mellan grön och vit vård.

– Att kunna identifiera nyckelkompetensbehov för framgångsrik samverkan med djur i vården.

– Att kunna lära av goda exempel med djur i vården.

– Att kunna identifiera aktuella behov för ett stärkt innovationssystem med fokus på djur i vården.

Medverkande i projektet var SLU, Högskolan i Skövde, Vårdhundskolan, LRF, Aleris, VGR, Hushållningssällskapet, Green Tech Park, SLU Holding, Innovationskontor Väst samt Arbetsmarknadsenheten och Skara kommun.

Resultat

I projektet har ingått att utföra omvärldsanalys, arrangera två workshops samt genomföra en samverkansaktivitet med forskare och studenter.

Projektets resultat visar tydligt behov av:

1) En gemensam plattform i ämnet djur och människors hälsa.

2) Utbildning i samverkan, grön och vit omsorg. (En uppdragsutbildning och en VIP-kurs är utvecklade).

3) Utveckling av föreslagna kommersialiserbara koncept.

Projektet ser på sikt exportmöjligheter av såväl utbildningar som koncept. Men de måste först fungera i svensk kontext, därefter en samnordisk och en europeisk. Projektet har medverkat till förändrade attityder genom ökad kunskapsspridning och förståelse.

Vinnova

Fakta:

Djurs betydelse inom vård, omsorg och rehabilitering 

Hundar på äldreboenden får äldre att må bättre, hästar hjälper autistiska barn att fungera socialt, hundar får barn att lyssna på läraren.

Under en konferens på SLU i Skara i september 2012 samlades grön och vit vård samt lärare och studenter för en heldagskonferens i ämnet djurs betydelse inom vård, omsorg och rehabilitering.

Internationell forskning
Medverkande forskare var professor Kerstin Uvnäs Moberg, SLU som berättade om beröring, närhet, tillit och oxytocin. Doktor Andrea M Beetz från universitetet i Rostock talade om ökad social förmåga och stressreduktion med hjälp av häst och hund. Professor Henri Julius, också från universitetet i Rostock visade hur goda relationer kan skapas med hjälp av hundar. Till exempel hur ungdomar med tillitsstörningar kan behandlas i närvaro av en hund.

Exempel i Sverige
Sveriges första vårdhund för barn, Livia, arbetar på Lilla Erstagården, Nordens första barn- och ungdomshospice. Hon fanns på plats tillsammans med läkaren Ann Edner.

Linda Handlin och Anne Nilsson, SLU/Högskolan i Skövde, berättade om hundar i äldrevården och samspelet mellan hundägare och hundar. Hur välbefinnande hos både djur och människor kan mätas genom halten av välbefinnandehormonet oxytocin och stresshormonet kortisol i blodet.

Ingeborg Höök, från Vårdhundskolan visade hur vårdhundsteam och vårdpersonal utbildas.


Kontaktinformation
Sidansvarig: vanja.sandgren@slu.se