Företagande

Senast ändrad: 10 maj 2017

Att vara företagare inom denna relativt nya bransch kan vara lite svårare än inom andra branscher eftersom kunden ofta inte känner till de olika tjänster som finns inom området. Dessutom är inte alltid den brukande kunden och den betalande kunden densamma.

Här finns material och hjälp för dig som företagare i din presentation av din verksamhet. Tack vare Tillväxtverket och projektet Djur, människors hälsa och företagande har vi kunnat göra sammanställningen.

Broschyr - Djur, natur och hälsa

Inom projektet gjordes det en skrift om djur, natur och hälsa i Västra Götaland. Vi vill visa på bredden, goda exempel och användbara koncept. Vad gör företagen, vad säger forskaren och vem är kund? Skriften vänder sig till finansiärer, andra företagare, nya som redan inarbetade, forskare, kommuner, Arbetsförmedlingen med med flera.
Broschyr

Företagare

Projektet samlade företagare inom området djur, natur och hälsa i Västra Götaland. De arbetar inom områden som körning med häst, naturunderstödd rehabilitering, arbete med terapihundar, friskvårdsridning, trädgård, vårdhundar, daglig verksamhet mm. Listan för 2015 hittar du här.

Kontorsplats

Behöver du hjälp med din affärsidé, eller bara någonstans att vara med ditt kontorsarbete? På Drivhuset, beläget på Green Tech Park på SLU Campus i Skara finns det plats. Vi har en yta avsatt bara för företagare inom djur och hälsa. Adress: Gråbrödragatan 11. 

Kontakta jonas.hedin@drivhuset.se Jonas är verksamhetsledare och affärsrådgivare på Drivhuset.

Kunder

Vi har illustrerat vem som betalar, vem som har vårdansvaret, kunder och beslutsvägar i en matris:

Beslutsvägar hittar du i en Djurkarta  

Enklare förklaringar av olika begrepp inom området. Djurbegrepp  

Företagarpanel

Rådgivning kring företagande inom djur, natur och människors hälsa går att få genom Företagarpanelen.

  • Elisabeth Wahlgren, Naturassisterad hälsa,  GreveGarden.
  • Agneta Sagebrand, Vårdhund, Postiva hunden.
  • Anne Zedén Yverås, juridisk konsultation,  Zedén Yverås.
  • Malin Fahlesson,  Grön Omsorg,  Pepco Partner AB.
  • Margareta Håkansson, Hästunderstödd terapi.
  • Marita Mattsson, Hästunderstödd terapi, friskvårdsridning, Horses & Therapy.        
  • Monica Broman, Terapihund, Nyttohunden.

Företagarpanelen når du via  Drivhuset och jonas.hedin@drivhuset.se samt SLU och vanja.sandgren@slu.se. 

Kurs och uppdragsutbildning för kunder

Kurser och uppdragsutbildningar inom ämnet kan anordnas. Kontakta Vanja.sandgren@slu.se.

Kommunikation

Projektet Djur, människors hälsa och företagande har även ett webbaserat diskussionsforum på Facebook.

Temadag 19 maj 2014

Djur, natur och hälsa – sociala och ekonomiska effekter, var ämnet för en temadag i samverkan med ett Leader-projekt: Utveckling av servicetjänster i lantlig miljö.

Minnesanteckningar/dokumentation temadag 2014-05-19.

Presentation Linda Handlin: Om effekter av interaktion med djur och oxytocinsystemet.

Presentation Bengt G Eriksson: Users experiences with Green Care Services.

Fakta:

Lagar och bestämmelser som styr verksamheter med djur och människor. 

Arbetsmiljölagen

Djurskyddslagen

Djurskyddsförordningen

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om användandet av djur vid film-, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten. DFS 2004:21 Saknr L 118

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djur i undervisning. DFS 2006:6, Saknr L 105

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur. DFS 2004:5 Saknr L 120

Livsmedelslagen

LOU – lag om offentlig upphandling

LOV – lag om valfrihetssystem

LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta

SoL – Socialtjänstlagen

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen. SJVFS 2013:14 Saknr K 112

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. SJVFS 2014:17 Saknr L 80

Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurparker. SJVFS 2009:92 Saknr L 108

Statens jordbruksverks föreskrifter om förprövning. SJVFS 2012:12 Saknr L 35


Kontaktinformation
Sidansvarig: vanja.sandgren@slu.se