Närliggande projekt och samarbeten

Senast ändrad: 10 maj 2017

Hushållningssällskapen i Sverige drev ett nationellt projekt under 2013 och 2014. Projektet vände sig både till gårdar som vill sälja tjänster inom Grön Arena och till kommuner som är den främsta uppdragsgivaren och köparen.

Grön Arena, Hushållningssällskapet 

Hushållningssällskapet fortsätter nu arbetet med att etablera fler Grön Arena verksamheter i Sverige. Projektet ”Marknadsföring och informationsspridning av konceptet Grön Arena” ska under 2017-2018 bidra till en ökad kännedom om varumärket Grön Arena och nya affärsmöjligheter för landsbygdsföretagare. 

Grön Arena nationellt

Det finns också en Facebooksida

Övriga projekt i Skaraborg

Avslutade projekt:

Utveckling av servicetjänster i lantlig miljö, Leader Östra och Västra Skaraborg. Projektledare var Malin Fahlesson och syftet var utbildning i offentlig upphandling.

Grön Rehab ”Närproducerad hälsa” Studieförbundet Vuxenskolan Götene.

PP om projekt i Skaraborg


Kontaktinformation
Sidansvarig: vanja.sandgren@slu.se