Skog & Framtid

Senast ändrad: 17 januari 2024
Framsida på tidningen Skog & Framtid om mångbruk.

Under 2011 - 2017 samdistribuerades Skog & Framtid med Skogsstyrelsens tidning Skogseko och skickades ut till Sveriges privata skogsägare i en upplaga på ca 225 000. Här finns alla utgivna nummer av Skog&Framtid för nedladdning.

2020

Skog & Framtid Nr 1. Tema: Mångbruk.

Ladda ner tidningen Skog & Framtid som pdf

Ur innehållet: Vad är egentligen mångbruk? 

 • Ingen infrastruktur - ingen destination.
 • Gärna mångbruk - men inte hos mig.
 • Mångbruk - en näringspolitisk fråga.
 • Och om rovdjur, tystnad, chaga, Vasaloppet och mycket mer.

2018

Skog & Framtid Nr 1

Ladda ner tidningen Skog & Framtid som pdf 

Ur innehållet: Vad räcker skogen till? Temanummer om skogens roll i den framväxande bioekonomin.

 • Är skogen redan intecknad?
 • Hur kan vi öka tillväxten i skogen?
 • Bioekonomin kräver politisk nävaro säger statsvetare.

2017

Skog & Framtid Nr 2

Ladda ner tidningen Skog & Framtid som pdf 

Ur innehållet: Ett temanummer om hyggesfritt skogsbruk i Sverige och i Tyskland.

 • Hur gör de i Lübeck?
 • Naturhänsyn i hyggesfritt skogsbruk.
 • Vi måste prata om skogen.

Skog & Framtid Nr 1

Ladda ner tidningen Skog & Framtid som pdf 

Ur innehållet: Tidningen sammanfattar några av de viktigaste resultaten från Future Forests mellan 2009 och 2016:

 • Om hyggesfritt skogsbruk och blandskog.
 • Om framtidsstudier.
 • Om skogen och klimatet.
 • och mycket mer...

2016

Skog & Framtid Nr 2

Ladda ner tidningen Skog & Framtid som pdf 

Ur innehållet:

 • Kan reflexivt tänkande mildra konflikterna inom skogsbruket?
 • Professor Urban Nilsson om hur vi kan få mer av variation i skogen.
 • Ny forskning om betesskador.
 • Om skogens klimatnytta - att bruka eller inte bruka.
 • Om markägarnas roll och om framtida efterfrågan  på svensk skogsråvara.

Skog & Framtid Nr 1

Ladda ner tidningen Skog & Framtid som pdf

Ur innehållet:

 • Erland Mårald: Läge att tänka nytt om skogen.
 • Om skogspolitikens frihet under ansvar.
 • Sverige har valt mer-av-allt-vägen.
 • Tre missuppfattningar om skog och klimat.
 • Tydligare bild av skogens sociala värden.

2015

Skog & Framtid Nr 2

Ladda ner tidningen Skog & Framtid som pdf

Ur innehållet:

 • Klimatnyttan handlar om mer än klimat.
 • Balansen mellan träden och skadegörarna.
 • Världens vatten: en fråga om skog.
 • Mycket att lära efter den stora skogsbranden.
 • Parallella regelverk bakom bristen på samsyn.

Skog & Framtid Nr 1

Ladda ner tidningen Skog & Framtid som pdf

Ur innehållet:

 • Före detta statsminister med stark tro på landet.
 • 20 år med naturhänsyn.
 • Ljus framtid för landsbygden.
 • Johanna följer det nationella skogsprogrammet.
 • "Välskötta skogar vackrast".

2014

Skog & Framtid Nr 1

Ladda ner tidningen Skog & Framtid som pdf

Ur innehållet:

 • Det skogliga perspektivet håller på att breddas.
 • 10 år sedan stormen Gudrun - logiskt med återplantering av gran.
 • Kempestiftelsen stöder forskning i norr.
 • Heureka ger vägledning om framtiden.

Skog & Framtid Nr 2

Ladda ner tidningen Skog & Framtid som pdf

Ur innehållet:
 • "Dags att bryta dödläget i skogsdebatten" - Statsvetaren Camilla Sandström.
 • Visioner för framtidens skog.
 • Hyggesfritt.
 • Blandskog.
 • Skogens esetiska värden.

2013

Skog & Framtid Nr 1

Ladda ner tidningen Skog & Framtid som pdf

Ur innehållet:

 • Kunskap om granens arvsmassa öppnar nya möjligheter.
 • Intervju med idéhistorikern Erland Mårald.
 • Symbiosen mellan träd och svamp - inte alltid ett harmoniskt äktenskap.
 • Anneli Ågren hittar skogens osynliga bäckar.

Skog & Framtid Nr 2

Ladda ner tidningen Skog & Framtid som pdf

Ur innehållet:

 • Vilken effekt får dagens naturvårdsåtgärder i framtiden - Thomas Ranius försöker ta reda på det.
 • Intervju med Wilhelm Agrell, ledamot i Future Forests styrelse.
 • Trakthyggesbruket - äldre än många tror.
 • Rutig skog - kan det vara ett alternativ?

2012

Skog & Framtid Nr 1

Ladda ner tidningen Skog & Framtid som pdf

Ur innehållet:

 • Höjd beredskap för alternativa trädslag när klimatet blir varmare.
 • Den svenska skogbruksmodellen ska vidareutvecklas.
 • Vem får plocka bär?
 • Naturligt - lätt att säga, omöjligt att definiera.

Skog & Framtid Nr 2 - Tema: Debatten om skogen

Ladda ner tidningen Skog & Framtid som pdf

Ur innehållet:

 • Historiskt perspektiv på debatten kring skogsbrukets naturhänsyn.
 • Svensk naturhänsyn- inte bara i Sverige.
 • Intensivodling -en fråga som delar Sverige.
 • Skogens estetiska värden.

2011

Skog & Framtid Nr 1 - Tema naturhänsyn

Ladda ner tidningen Skog & Framtid som pdf

Ur innehållet:

 • Skogens roll i klimatarbetet.
 • Om forskningsprogrammet Future Forests.
 • Skogens rekreationsvärden.
 • Om människors värderingar och attityder till skog.

Skog & Framtid Nr 2 2011 - Tema Bioenergi

Ladda ner tidningen Skog & Framtid som pdf

Ur innehållet:

 • Intervju med Anders Wijkman om förnybar energi.
 • Om långliggande fältförsök - skogsforskningens guldgruva.
 • Om triadskogsbruk.
 • Water Footprint med frågetecken.
 • Den nya älgförvaltningen för jägare och skogsägare.