Kontakta Future Forest

Senast ändrad: 08 september 2022
En liten vit blomma på skogsmark. Foto.

Kontakta oss gärna! Vi kan också guida dig till rätt forskare.

Emma Holmström (programchef)
Universitetslektor, SLU
emma.holmstrom@slu.se

Janina Priebe (biträdande programchef)
Professor, Umeå universitet
janina.priebe@umu.se

Johan Sonesson
Forskare, Skogforsk
johan.sonesson@skogforsk.se

Eliza Maher Hasselquist
Campuskoordinator SLU Umeå
eliza.hasselquist@slu.se

Mari Jönsson
Campuskoordinator SLU Uppsala
mari.jonsson@slu.se

Gudmund Vollbrecht
Koordinator Hyggesfritt
gudmund.vollbrecht@slu.se

Viktor Karlsson
Kommunikatör 
viktor.karlsson@slu.se