Kontakta Future Forests

Senast ändrad: 08 april 2024
En liten vit blomma på skogsmark. Foto.

Kontakta oss gärna! Vi kan också guida dig till rätt forskare.

Emma Holmström (programchef)
Universitetslektor, SLU
emma.holmstrom@slu.se

Janina Priebe (biträdande programchef)
Forskare, Umeå universitet
janina.priebe@umu.se

Johan Sonesson
Forskare, Skogforsk
johan.sonesson@skogforsk.se

Ida Wallin
Forskare, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
ida.wallin@slu.se

Malin Tälle
Campuskoordinator SLU Uppsala
malin.talle@slu.se

Stefan Hupperts
Campuskoordinator SLU Umeå
stefan.hupperts@slu.se

Henrik Persson
Kommunikatör 
henrik.j.persson@slu.se