Framtidsplattformen Future Forests

Senast ändrad: 07 maj 2021

Alla behöver skogen. Och många vill ha mer av de många ekosystemtjänster den kan ge. Vi behöver utforska strategier för förvaltning som möjliggör att skogen kan ge mer. När excellent forskning kombineras med tillämpbar praxis kan man finna nya lösningar på gamla problem.

Programplan

Future Forests Programplan 2017-2020 beskrivs Future Forests verksamhet. Läs mer om pågående projekt

Mellan 2009 och 2016 drevs Future Forests som ett forskningsprogram. Forskningsinriktningen beskrivs i programplanerna.

Programplanen för Future Forests andra fas (2013-2016) finns som pfd här.

Programplanen för Future Forests första fas (2009-2012) finns här.

Fakta:

Future Forests startades 2009 som ett Mistraprogram och övergick under 2017 till att fungera som en av SLU:s fyra framtidsplattformar.