13 mar

MVM 2034, Ultuna, SLU Uppsala (video link to Alnarp, Skara)

Hållbar produktion för hållbara matvanor 1

I spåren av bla en rapport från organisationen EAT och tidskriften Lancet funderar vi, vad kan SLU bidra med? Hur kan detta material kompletteras och/eller utvecklas utifrån SLUs kompetenser?

SLU Future Food inbjuder intresserade forskare vid SLU till en öppen diskussion med syfte att skapa konkret förslag till fortsatt arbete.  Vi kommer att, med utgångspunkt i Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems - rapporten diskutera vilka parametrar som vi tycker saknas. I EAT-Lancet kommissionens rapport nämns bla biodiversitet, användning av åkermark och vatten, fosfor – och kväveanvändning.

Vill vi komplettera rapporten?

Vad skulle SLUs forskare vilja komplettera en sådan rapport med för att ge en annan helhetsbild?  Vi kommer också att utgå från de slutsatser som man drar i samma rapport vad avser kostrekommendationer och diskutera vilken effekt skulle dessa ge på svenska lantbruk?  Vilken eller vilka framtidsscenarios ser du? Kanske kan vi tillsammans utveckla en rapport som liknar den som Elin Röös et al 2015 gjorde för SLU Framtiden Lantbruk om "Kött och mjölk från djur uppfödda på bete och restprodukter- ger det en hållbar kost"?

Att skapa ett hållbart livsmedelssystem - identifiera kunskapsluckor

Målsättningen med denna workshop är att samla SLUs forskare som jobbar för att skapa ett hållbart livsmedelssystem och vill arbeta tvärvetenskapligt. Vi ser att arbetet ger möjligheter att identifiera kunskapsluckor som kan vara värdefulla till vårens utlysningar med bla FORMAS och MISTRA, nya projekt och rapporter mm. 

Workshopen hålls på engelska och en lättare lunchsmörgås ingår.

Fakta

Tid: 2019-03-13 09:30 - 13:00
Ort: SLU Uppsala (video link to Alnarp, Skara)
Lokal: MVM 2034, Ultuna
Arrangör: SLU Future Food
Sista anmälningsdag: 1 mars 2019
Mer information:

Vem kan delta? Forskare och forskarstuderande från SLU

Språk: Engelska

Videolänkar

  • SLU Alnarp: Spiltan, Articum/Navet
  • SLU Skara: P Norlingssalen
  • SLU Umeå: Hollywood (kontakta oss om du vill delta från Umeå)

Anmälan är bindande då vi planerar att bjuda på mat och vill undvika att bidra till matsvinn.

SLU Future Food står för resekostader för SLU-forskare som arbetar på annan ort än Uppsala men som önskar delta i Uppsala.


Program

9.30-12.00
Workshop

12-13
Lättare smörgåslunch

Relaterade sidor: