Hoppa till huvudinnehåll

Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd

Den nationella kommissionen för snabbväxande lövträd (NPC Sweden) är ansluten till den Internationella kommissionen för popplar och andra snabbväxande trädslag (IPC). IPC är en del av FAO och med uppgiften att främja den globala samhällsnyttan med snabbväxande träd. Svenska Regeringen har gett SLU i uppdrag att samordna NPC:s nationella och internationella åtaganden.

Snabbväxande lövträd - en viktig resurs i klimatomställningen

Vi är en idéell samverkansplattform som främjar utbyte av idéer, kunskaper och erfarenheter av odlingssystem med snabbväxande lövträd inom videväxter (asp, poppel och salix) och björkväxter (björkar och alar). Snabbväxande lövträd har potential att leverera ett stort antal ekosystemtjänster och bidra till klimatnytta och en hållbar samhällsutveckling. 

Publicerad: 17 januari 2022 - Sidansvarig: Almir.Karacic@slu.se
Loading…