Hoppa till huvudinnehåll

Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd

Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd i Sverige (NPC Sweden) är ansluten till den Internationella kommissionen för popplar och andra snabbväxande trädslag (IPC). IPC är en del av FAO och med uppgiften att främja den globala samhällsnyttan med snabbväxande träd. Svenska Regeringen har gett SLU i uppdrag att samordna NPC:s nationella och internationella åtaganden.

Välkommen på studiebesök och workshop i Mörrum

Studiebesöket till Mörrums textilmassabruk den 14 mars och efterföljande workshop den 15 mars riktar sig till användare av aktuell forskning kring snabbväxande lövträd – beslutsfattare som med olika regelverk formar våra landskap, markägare som planterar grödor och tar fram mat och träråvara, markägare som arrenderar ut sina marker men bestämmer hur markerna ska brukas, samt industri som använder träråvaran. Varmt välkomna!

Snabbväxande lövträd - en viktig resurs i klimatomställningen

Vi är en idéell samverkansplattform som främjar utbyte av idéer, kunskaper och erfarenheter av odlingssystem med snabbväxande lövträd inom videväxter (asp, poppel och salix) och björkväxter (björkar och alar). Snabbväxande lövträd har potential att leverera ett stort antal ekosystemtjänster och bidra till klimatnytta och en hållbar samhällsutveckling. 

Ekosystemtjänster

Om ekosystemtjänster som tillhandahålls genom odling av snabbväxande trädslag

Knäckepilskogen i jordbrukslandskap

Odling av snabbväxande lövträd

Beskrivning av snabbväxande trädslag och länkar till fördjupad läsning

Odling med gråal

Lars-George Hedlund om svenska poppelodlingar i Lettland

Almir Karacic om förädling av poppel

Anders Olsson om poppelplantering i Litauen

Martin Weih om klonblandningar vid odling av Salix

Publicerad: 18 januari 2023 - Sidansvarig: anneli.adler@slu.se
Loading…