Medlemskap och nyheter

Senast ändrad: 25 oktober 2023

Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd är en ideell förening. Om du är intresserad kan du stötta kommissionens arbete genom ditt medlemskap.

Medlemskap

Årsavgiften är 100 SEK per person och år och betalas in på bankgiro 897-4727 (Swedbank) eller på Swish-nummer anslutet till kommissionen 123 623 81 17. Ange ditt namn som meddelande och skicka ett e-post till anneli.adler@slu.se