Medlemskap och nyhetsbrev

Senast ändrad: 04 mars 2022

Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd är en ideell förening. Om du är intresserad kan du stötta kommissionens arbete genom ditt medlemskap. Du kan också anmäla dig till vårt nyhetsbrev utan att vara medlem. Nyhetsbrevet kommer att starta i början av 2022 och kommer ut 2-4 gånger per år.

Anmälan till NPC:s nyhetsbrev

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Medlemskap

Årsavgiften är 100 SEK per person och år och betalas in på bankgiro 897-4727 (Swedbank) eller på Swish-nummer anslutet till kommissionen 123 623 81 17. Ange ditt namn som meddelande och skicka ett e-post till anneli.adler@slu.se