Publikationer

Senast ändrad: 25 januari 2024

Populärvetenskapliga publikationer

2024

Christersson, et al. En bildrepportage från Vombsjösänkans pil- och poppelpark.

2023

Christersson, Lars. Kompletteringsskogsbruk : ett led i klimatomställningen.

Rapporter till IPC

Var fjärde år levererar vår Nationella kommissionen en rapport till FAO:s Internationella kommissionen för popplar och andra snabbväxande trädslag (IPC). Dessa nationella rapporter (country reports) beskriver den senaste forskningen, affärsverksamheter, statistiken och policy utvecklingen relaterad till snabbväxande lövträd i Sverige.

Period 2004-2007
Period 2008-2011
Period 2012-2015
Period 2016-2019