Nationella Rapporter till IPC

Senast ändrad: 04 mars 2022

Var fjärde år levererar Nationella kommissionen en rapport till FAO:s Internationella kommissionen för popplar och andra snabbväxande trädslag. Dessa nationella rapporter (country reports) beskriver den senaste forskningen, statistiken och policy utvecklingen relaterad till snabbväxande lövträd i Sverige.

Nedan kan man hämta de fyra senaste rapporter till IPC!

Period 2004-2007
Period 2008-2011
Period 2012-2015
Period 2016-2019