NPC stryrelsen och årsmöten

Senast ändrad: 19 oktober 2021

NPC:s styrelse ska representera såväl myndighetsutövning som forskning, praktisk odling och råvaruanvändning.  Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 3 och högst 8 ordinarie ledamöter samt högst 2 suppleanter. Mandattiden är 1 år för ordföranden samt 2 år för övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter. Mandatperioden löper från årsmöte till årsmöte.

För närvarande ingår följande personer i styrelsen:

- Anneli Adler, SLU, ordförande (anneli.adler@slu.se)
- Gabriele Engqvist (gabriele.engqvist@gmail.com)
- Nils Fahlvik, Skogforsk (Nils.Fahlvik@skogforsk.se)
- Per Hazell, Skogsstyrelsen (Per.Hazell@skogsstyrelsen.se)
- Bo Nilsson, Häckeberga Säteri (Bo.Nilsson@hackeberga.se)
- Anna Monrad Jensen, Linnéuniversitetet (anna.jensen@lnu.se)
- Mauritz Ramstedt, forskningskonsult (Mauritz.Ramstedt@mail.com)
- Ann-Christin Rönnberg-Wästljung, SLU (anki.wastljung@slu.se)

Kommissionens stadgar
Årsmötesprotokoll

NPC:s årsmöte 2014 
NPC:s årsmöte 2015 
NPC:s årsmöte 2016 
NPC:s årsmöte 2017 
NPC:s årsmöte 2018 
NPC:s årsmöte 2019

 


Kontaktinformation