Kommissionens styrelse och årsmöten

Senast ändrad: 11 januari 2023

NPC:s styrelse ska representera såväl myndighetsutövning som forskning, praktisk odling och råvaruanvändning.  Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 3 och högst 8 ordinarie ledamöter samt högst 2 suppleanter. Mandattiden är 1 år för ordföranden samt 2 år för övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter. Mandatperioden löper från årsmöte till årsmöte.

För närvarande ingår följande personer i styrelsen:

- Anneli Adler, SLU, ordförande (anneli.adler@slu.se)
- Gabriele Engqvist (gabriele.engqvist@gmail.com)
- Nils Fahlvik, Skogforsk (nils.fahlvik@skogforsk.se)
- Per Hazell, Skogsstyrelsen (per.hazell@skogsstyrelsen.se)
- Bo Nilsson, Häckeberga Säteri (bo.nilsson@hackeberga.se)
- Anna Monrad Jensen, Linnéuniversitetet (anna.jensen@lnu.se)
- Mauritz Ramstedt, forskningskonsult, kasör (mauritz.ramstedt@mail.com)
- Anders Ekstrand, Södra Skog (anders.ekstrand@sodra.com)

Kommissionens stadgar

Årsmötesprotokoll

NPC:s årsmöte 2014 
NPC:s årsmöte 2015 
NPC:s årsmöte 2016 
NPC:s årsmöte 2017 
NPC:s årsmöte 2018 
NPC:s årsmöte 2019