Kommissionens styrelse och årsmöten

Senast ändrad: 02 februari 2024

NPC:s styrelse ska representera såväl myndighetsutövning som forskning, praktisk odling och råvaruanvändning.  Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 3 och högst 8 ordinarie ledamöter samt högst 2 suppleanter. Mandattiden är 1 år för ordföranden samt 2 år för övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter. Mandatperioden löper från årsmöte till årsmöte.

För närvarande ingår följande personer i styrelsen:

Anneli Adler, SLU, ordförande (anneli.adler@slu.se)

Gabriele Engqvist (gabriele.engqvist@gmail.com)

Nils Fahlvik, Skogforsk (nils.fahlvik@skogforsk.se)

Per Hazell, Skogsstyrelsen (per.hazell@skogsstyrelsen.se)

Joel Jensen, SLU (joel.jensen@slu.se)

Ulf Lemke, RISE (ulf.lemke@ri.se)

Anna Monrad Jensen, Linnéuniversitetet (anna.jensen@lnu.se)

Mauritz Ramstedt, forskningskonsult, kassör (mauritz.ramstedt@mail.com)

Anders Ekstrand, Södra Skog (anders.ekstrand@sodra.com)

Kommissionens stadgar

Årsmötesprotokoll

NPC:s årsmöte 2014 
NPC:s årsmöte 2015 
NPC:s årsmöte 2016 
NPC:s årsmöte 2017 
NPC:s årsmöte 2018 
NPC:s årsmöte 2019

Namnändring från den Nationella poppelkommissionen till den Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd

Kommissionens årsmöte 2020

Kommissionens årsmöte 2021

Kommissionens årsmöte 2022