Publicerade artiklar

Senast ändrad: 13 oktober 2022
Betande får

Vissa av Vetenskapliga Rådets yttranden kan bli publicerade i kortform som vetenskapliga artiklar, om expertgruppen som jobbat med yttrandet väljer att bearbeta det till en artikel. Här listas sådana publikationer.   

 

 

 

 

 

 

Animal Welfare Implications of Digital Tools for Monitoring and Management of Cattle and Sheep on Pasture, Herlin et al, 2021.pdf

 

 

 


Kontaktinformation