Publicerade artiklar

Senast ändrad: 30 juni 2021
Betande får

Vissa av Vetenskapliga Rådets yttranden kan bli publicerade i kortform som vetenskapliga artiklar, om expertgruppen som jobbat med yttrandet väljer att bearbeta det till en artikel. Här listas sådana publikationer.

Animal Welfare Implications of Digital Tools for Monitoring and Management of Cattle and Sheep on Pasture, Herlin et al, 2021.pdf


Kontaktinformation

Sidansvarig: elin.spangenberg@slu.se